Last van de buren

Veroorzaken de buren overlast? Heeft u last van herrie? Bedenk dat buren er meestal niet op uit zijn om u het leven zuur te maken. Vaak zijn zij zich er niet eens van bewust dat zij de oorzaak van overlast kunnen zijn. Daarom, en om de relatie met de buren goed
te houden, is het belangrijk dat u eerst een gesprek aangaat met de buren en hen op de hoogte stelt van uw probleem.

Ga het gesprek aan

Zoek een geschikt moment van de dag om de overlastveroorzaker aan te spreken. Begin rustig en wordt niet boos. Als u een geïrriteerde toon aanslaat, zal de overlastveroorzaker meestal ook geïrriteerd reageren. Wordt u zelf aangesproken door buren? Luister dan rustig naar wat zij te zeggen hebben. Meestal komt u er samen wel uit.

Samen afspraken maken

Als de overlastveroorzaker bereid is om mee te werken, kunt u met hem of haar afspraken maken. Bijvoorbeeld dat er ’s avonds na 21.00 uur geen harde muziek meer wordt gedraaid. Of dat, als er een feestje wordt gegeven, dit ruim van tevoren aan u wordt gemeld.

Overlast melden bij De Vooruitgang

Lukt het niet om met de buren overeenstemming te krijgen? In dat geval kunt u de overlast schriftelijk bij De Vooruitgang melden. Op onze website staat een overlastformulier. Dit vult u in en kunt u daarna aan ons versturen. Onze woonconsulente neemt dan contact met u op. In uitzonderlijke gevallen biedt De Vooruitgang de hulp van een bemiddelaar aan om de problemen op te lossen.

Afhandeling klachten

Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijk ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.

De Vooruitgang neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling! Hiervoor kunt u het overlastformulier gebruiken.

Hondenpoep
Het kan vervelend voor uw buren zijn als uw hond zijn/haar behoefte doet op het openbaar groen rondom het wooncomplex. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit op te ruimen?