Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) is als volgt:

Functie Naam Benoemd tot
Voorzitter dhr. P.E.G.C. Schokker 1 juli 2018
Leden dhr. M.M. Hassing (huurderscommissaris) 1 juli 2018
  dhr. C.H.M. de Boer RA 1 juli 2018
  dhr. mr. J.C.I. Veerman 1 juli 2018
  dhr. Ing. P.J.S.C. Voorn MBA (huurderscommissaris) 1 juli 2021
Notuliste mw. S.A.M. Steur-Schokker