Reageren op vrijkomende woning

Vrijkomende woningen worden door De Vooruitgang aangeboden via een advertentie in het lokale weekblad ‘De Nivo’ (Nieuw-Volendam). Door de zogenoemde ‘Woonbon’ in te vullen en in te leveren reageert u op een vrijkomende woning. Deze woonbon staat onder de advertentie en op uw persoonlijke pagina ‘mijn pagina’ ook een digitale versie van de woonbon.

Op de woonbon noteert u uw persoonlijke inschrijfnummer als woningzoekende én het huidige adres en telefoonnummer van uzelf. Een woonbon zonder inschrijfnummer neemt De Vooruitgang niet in behandeling. Bij het invullen van de woonbon moet u zich beperken tot de gegevens waar De Vooruitgang om vraagt. Extra informatie toevoegen heeft geen invloed op de toewijzing van een woning.

aanpasssingen labelingboek
Type Adres Leeftijd Bezettingscategorie
S Breek (BG) 1 t/m 11 55 jaar en ouder Max. 2 personen
JF Breek (1e verd.) 12 t/m 22 27 jaar en ouder Max. 2 personen
S Pampusstraat (BG) 1 t/m 11 55 jaar en ouder Max. 2 personen
JF Pampusstraat (1e verd.) 12 t/m 22 27 jaar en ouder Max. 2 personen
S/JF Klein Oostinje (BG) 1 t/m 11 27 jaar en ouder Max. 2 personen
JF Klein Oostinje (1e verd.) 12 t/m 22 27 jaar en ouder Max. 2 personen
JF Roerdompstraat (1e verd.) 12 t/m 22 27 jaar en ouder Max. 2 personen
KeW Donata Steurhof  18 t/m 64 jaar Voorrang voor 2 personen
JF Dukaton 18 en 24 18 t/m 54 jaar Voorrang voor 2 personen
JF Boezelgracht 72 en 78 18 t/m 54 jaar Voorrang voor 2 personen
JF Siriusplein/ Zonnesingel 2e verd. (3 -kamerapp) 18 t/m 54 jaar Voorrang voor 2 personen
JF Het Top 1e verd. (3 kamer-app) 18 t/m 54 jaar Voorrang voor 2 personen
JF Pr. Kl. Steurplantsoen 20 t/m 23 
Kolfschotenstraat 6 t/m 12
18 jaar en ouder Max. 2 personen
A St. Nicolaashof 40 t/m 44 55 jaar en ouder Max. 2 personen
JF G.A. Brederodestraat (8x) 
86, 88, 106 t/m 118
18 t/m 54 Voorrang voor 2 personen
S Julianaweg / Kielstraat  55 jaar en ouder  
JF Saturnusstraat (1e verd) 26K t/m 26U 18 t/m 54 jaar Voorrang voor 2 personen
S Westerven 55 jaar en ouder  LET OP! Bij het aanbieden van een huurwoning benoemt De Vooruitgang voorwaarden waaraan de toekomstige huurder moet voldoen. Zoals bijvoorbeeld: urgentie, de grootte van het huishouden (aantal volwassenen/kinderen) en de hoogte van het inkomen. Uiteraard is het alleen zinvol om te reageren als u aan de gestelde voorwaarden voldoet. In andere gevallen is de woning voor u niet ‘passend’ en komt u er dus niet voor in aanmerking. Uw reactie wordt dan ook niet meegeteld.


LET OP! In de advertentie staat de datum waarop de woonbon uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Lever de bon op tijd in, anders neemt De Vooruitgang uw reactie niet in behandeling. De Vooruitgang verwerkt de ontvangen woonbonnen direct na de uiterlijke inzenddatum.
Inloggen Mijn pagina