Altijd toestemming vragen

U bent natuurlijk vrij om de woning die u huurt in te richten naar uw eigen smaak. U kunt uw woning (laten) aanpassen aan uw eigen woonwensen. Daarbij gelden wel een aantal spelregels. Zo is schriftelijke toestemming soms noodzakelijk en soms niet.

Wanneer heeft u géén toestemming vooraf nodig?

Het is u als huurder toegestaan om, zonder toestemming vooraf, kleine veranderingen en toevoegingen aan de binnenzijde van de woning aan te brengen. Dat wil zeggen, wanneer die veranderingen en toevoegingen zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Ook mogen de aanpassingen geen gevaar, overlast of hinder voor uzelf, De Vooruitgang of anderen opleveren.

Voorbeelden: binnenschilderwerk, sierpleister aanbrengen, douchescherm plaatsen, thermostatische mengkraan plaatsen.

Wanneer heeft u wél toestemming vooraf nodig?

U heeft altijd vooraf schriftelijke toestemming nodig bij:
  • grote veranderingen/voorzieningen aan de binnenzijde;
  • veranderingen/voorzieningen aan de buitenzijde.

Voorbeelden: verwijderen van niet-dragende binnenwand, plaatsen van een nieuwe keuken, aanbrengen van wand- en vloertegels, het plaatsen van een dakraam of dakkapel of een aanbouw.

Hoe vraagt u schriftelijke toestemming aan?

U kunt toestemming vragen voor de verandering die u in of aan de woning wilt aanbrengen door ons een brief of een email te sturen. Zodra wij uw aanvraag met eventuele bijlage(n) hebben ontvangen, beoordelen wij deze op bouwtechnische aspecten en verhuurbaarheid van de woning. Voor ingrijpende veranderingen komt onze opzichter de situatie bij u bekijken. Hierna krijgt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

Gereedmelding

Na uitvoering van de werkzaamheden dient u het bij de toestemmingsbrief gevoegde gereedmeldingsformulier binnen twee weken aan De Vooruitgang terug te sturen. Onze opzichter zal de uitvoering van de werkzaamheden vervolgens controleren.