Betaalwijze

Bij ondertekening van de huurovereenkomst is overeengekomen dat de huur bij vooruitbetaling vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn. U kunt op verschillende manieren de huur betalen:
  • Via automatische incasso
    Dit is verreweg de gemakkelijkste manier. U machtigt hiermee De Vooruitgang om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. U kunt dit persoonlijk bij ons aan de balie regelen.
  • Eigen overschrijving

Als u voor eigen overschrijving kiest, kunt u de huur overmaken op bankrekeningnummer:

Rekeninggegevens  IBAN BIC
Bankrekeningnummer huur NL35ABNA0238300218 ABNANL2A


Vermeld bij uw betaling altijd het adres waarvoor u de huur betaald. Let er op dat de huur vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn.
Let op! De huur moet vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn.