Handige links

Vereniging Huurders Volendam (VHV)

De VHV staat voor Vereniging Huurders Volendam. Wij vertegenwoordigen de huurders die huren bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Ons doel is uw woonbelangen te behartigen en u een stem te geven bij besluiten die binnen de Vooruitgang genomen worden en die invloed hebben op uw woonsfeer. Zo heeft de VHV een afgevaardigde in de geschillencommissie en hebben wij reeds een lid voorgedragen aan de Raad van Toezicht van De Vooruitgang.
Voor meer informatie klik hier

Belastingdienst

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie:

• Woont u alleen of met een partner of medebewoner?
• Wat is uw leeftijd?
• Hoe hoog is de huur?
• Wat voor soort huurhuis hebt u?
• Hoeveel inkomen hebt u?
Voor meer informatie klik hier

Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
Voor meer informatie klik hier 

Huurcommissie

De Huurcommissie is een landelijke, onafhankelijke overheidsorganisatie. Wij geven informatie over de uitvoering van het huurprijsbeleid. Ook doen we uitspraak over geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning.
Voor meer informatie klik hier