Huurtoeslag

Is uw inkomen beperkt, dan kunt u toch betaalbaar wonen. Als u in verhouding tot uw inkomen te veel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen: de zogeheten huurtoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op www.toeslagen.nl.

Met ingang van januari 2006 is de term 'huursubsidie' gewijzigd in huurtoeslag. Tot 2006 bestond de mogelijkheid om bij ons een aanvraag- en/of wijzigingsformulier te verkrijgen. Sinds de invoering van de huurtoeslag in januari 2006 is dit niet meer mogelijk. Het formulier voor het aanvragen van huurtoeslag kan bij de Belastingdienst aangevraagd worden via telefoonnummer 0800-0543. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (sofinummer) bij de hand heeft.

Het aanvragen van huurtoeslag kan ook gedaan worden via het aanvraag- en wijzigingsprogramma op www.toeslagen.nl. U dient dan wel in het bezit te zijn van een DigiD-inlogcode.

Huurtoeslag voor een bepaald jaar kunt u uiterlijk tot 1 april van het daaropvolgende jaar aanvragen.Het formulier voor het aanvragen van huurtoeslag kan bij de Belastingdienst aangevraagd worden via telefoonnummer 0800-0543. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (sofinummer) bij de hand heeft.