Huurverhoging

Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage wij de huren mogen verhogen. Op 16 februari 2016 maakte de minister voor Wonen de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging bekend. De Vooruitgang is van mening dat een maximaal toegestane huurverhoging met name de lagere inkomens raakt. Wij willen daarom huurders met de laagste inkomens het meest ontzien. Dat past ook bij onze oorsprong. De Huurdersorganisatie VHV stemde hier positief mee in. De huurverhoging die u krijgt, hangt af van uw totale huishoudinkomen.

Huurverhoging per 1 juli 2016
Wij hanteren deze percentages voor de huurverhoging:
  • 1,0% (2,1% is toegestaan) voor huishoudinkomens lager of gelijk aan € 34.678,-
     
  • 1,0% (2,6% is toegestaan) voor huishoudinkomens boven € 34.678,- maar lager of gelijk aan € 44.360,-
     
  • 4,0% (4,6% is toegestaan) voor huishoudinkomens boven € 44.360,-

Voor 1 mei 2016 ontvangt u van ons per brief bericht hierover. Heeft u een laag inkomen en ontvangt u nu huurtoeslag? Controleer dan of er iets in uw situatie wijzigt. Meer over huurtoeslag leest u op www.toeslagen.nl

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1,0%
Krijgt u een huurverhoging van 1,0%? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u géén bezwaar maken, omdat dit de minimale huurverhoging is die voor iedereen geldt. Dit hangt samen met de regelgeving van het ministerie en ons huurbeleid.

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4%?
Tot 1 juli 2016 kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit kan alleen als u een sociale huurwoning huurt en er een geldige reden is. Bijvoorbeeld een verkeerd inkomen of bij een inkomensdaling, waardoor u in een andere inkomensgroep valt.

Meer informatie over de bezwaarprocedure staat in de bijlage die bij de brief met uw huurverhogingsvoorstel zit. U ontvangt dit voorstel per post voor 1 mei 2016.