Last van de buren

Veroorzaken de buren overlast? Heeft u last van herrie? Bedenk dat buren er meestal niet op uit zijn om u het leven zuur te maken. Vaak zijn zij zich er niet eens van bewust dat zij de oorzaak van overlast kunnen zijn. Daarom, en om de relatie met de buren goed te houden, is het belangrijk dat u eerst een gesprek aangaat met de buren en hen op de hoogte stelt van uw probleem.

Ga het gesprek aan

Zoek een geschikt moment van de dag om de overlastveroorzaker aan te spreken. Begin rustig en wordt niet boos. Als u een geïrriteerde toon aanslaat, zal de overlastveroorzaker meestal ook geïrriteerd reageren. Wordt u zelf aangesproken door buren? Luister dan rustig naar wat zij te zeggen hebben. Meestal komt u er samen wel uit.

Samen afspraken maken

Als de overlastveroorzaker bereid is om mee te werken, kunt u met hem of haar afspraken maken. Bijvoorbeeld dat er ’s avonds na 21.00 uur geen harde muziek meer wordt gedraaid. Of dat, als er een feestje wordt gegeven, dit ruim van tevoren aan u wordt gemeld.

Overlast melden bij “beter buren”

Lukt het niet om met de buren overeenstemming te krijgen dan neemt u rechtstreeks contact op met “beter buren”. Een consulent van “beter buren” neemt de overlastmelding in behandeling.
U bereikt “beter buren” via 085-9022810 of u vult het meldingsformulier in via de website van “beter buren” www.beterburen.nl.

Onafhankelijke buurtbemiddeling via “beter buren”

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten met behulp van bemiddelaars. De bemiddelaars voeren gesprekken met de betrokken bewoners, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en hun wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de burenruzie/probleem.

Bij overlast van uw buren kunt u denken aan:
- geluidsoverlast;
- rommel in trappenhuis;
- overhangende takken, problemen met de schutting;
- vernieling van spullen;
- verschillende leefwijze;
- vreemde geuren, stank;
- overlast van dieren;
- roddelen en pesterijen.
Niet alle conflicten zijn geschikt om op te lossen door middel van buurtbemiddeling via “beter buren”. Bijvoorbeeld als er sprake is van geweld, ernstige verslaving, zware psychische problemen of gezins- of relatieproblemen.

Overlast melden bij De Vooruitgang

Is het burenconflict niet geschikt om op te lossen door middel van buurtbemiddeling via “beter buren” of lukt het niet om het burenconflict op te lossen door middel van buurtbemiddeling via “beter buren” dan kunt u de overlast schriftelijk melden bij De Vooruitgang via info@devooruitgang.com met het onderwerp overlast. Onze woonconsulente neemt dan contact met u op.

Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijk ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.

De Vooruitgang neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling! 
Hondenpoep
Het kan vervelend voor uw buren zijn als uw hond zijn/haar behoefte doet op het openbaar groen rondom het wooncomplex. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit op te ruimen?