Medehuur

U bent automatisch medehuurder als u de echtgenoot bent van een huurder of als u met een huurder een geregistreerd partnerschap heeft. Ook als u kunt aantonen dat u sinds twee jaar een duurzame relatie voert met een huurder en u ook die periode als hoofdverblijf de gehuurde woning had, wordt u als medehuurder gezien. U bent niet automatisch medehuurder als u samenwoont met een huurder met een samenlevingscontract of als u als volwassen kind inwoont bij een van uw ouders, die huurder is.

Om als medehuurder te worden gezien, moet u wel uw hoofdverblijf in de gehuurde woning hebben, dat wil zeggen: u moet daadwerkelijk op dat adres wonen. Als de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt (bijvoorbeeld door scheiding of overlijden), wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Meldt u dat dan wel even aan De Vooruitgang.

Wilt u medehuurder zijn en weet u niet precies of u dat bent of dat u dat kunt worden, neemt u dan contact op met De Vooruitgang.
In de algemene huurvoorwaarden art. 6.11 staat over medehuur het volgende vermeld:
Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen.