3 november 2017

Aanmelding appartementen in de Broeckgouw

Momenteel wordt in opdracht van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang het project ‘Huurwoningen Broeckgouw’ gebouwd. Het project bestaat uit 10 eengezinswoningen en 30 appartementen voor woningzoekenden.

De 10 eengezinswoningen worden naar verwachting eind 2017 opgeleverd.  Deze woningen zijn inmiddels toegewezen.
De aanmelding voor de 30 appartementen zal per 1 november 2017 aanvangen.

De 30 appartementen worden naar verwachting medio februari/maart 2018 opgeleverd. De toewijzing voor deze appartementen zal plaatsvinden in december 2017/januari 2018.

30 Appartementen
De 30 appartementen bevinden zich allemaal aan de Kimsterweg met huisnummers 11 t/m 40.
Op de begane grond bevinden zich zes 2-kamerappartementen die geschikt zijn voor minder validen. Deze appartementen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met een lichamelijke beperking.
Op de 1e etage bevinden zich tien 2-kamerappartementen en twee 3-kamerappartementen.
Op de 2e etage bevinden zich ook tien 2-kamerappartementen en twee 3-kamerappartementen.
De 2-kamerappartementen zijn bestemd voor huishoudens bestaande uit maximaal 2 personen.
Alle appartementen zijn bestemd voor woningzoekenden van 18 jaar en ouder.

Huurprijs
De aanvangshuur voor de appartementen bedraagt € 592,55 (prijspeil 01-01-2017) per maand.

De huurprijs van de vier 3-kamerappartementen wordt de aankomende jaren extra verhoogd tot maximaal de sociale huurprijs. Om die reden worden deze vier woningen met voorrang toegewezen aan huishoudens met een inkomen > € 22.200,- resp. € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017).

Na sluiting van de aanmeldingstermijn zal een inventarisatie worden gemaakt van de aanmeldingen. Aan de hand hiervan zal gekeken worden of meerdere woningen toegewezen gaan worden aan woningzoekenden met een inkomen > € 22.200,- resp. € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017). Ook de huurprijs van die woningen zal dan de aankomende jaren extra worden verhoogd tot maximaal de sociale huurprijs.

Toewijzing en voorrang
Na aanmelding wordt een inventarisatie gemaakt en zal worden bepaald op welke manier de appartementen worden toegewezen.
LET OP!!!! DE TOEWIJZING VAN DEZE APPARTEMENTEN VERLOOPT NIET VIA ONS REGULIERE AANBODMODEL OP INTERNET. WILT U IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN APPARTEMENT OP DE BROECKGOUW, DAN MOET U ZICH AANMELDEN VIA HET AANMELDFORMULIER. DOET U DIT NIET, DAN HEEFT U GEEN KANS OP TOEWIJZING VAN EEN VAN DEZE APPARTEMENTEN.

Voor de volgorde van toewijzing van de appartementen hanteren wij ons toewijzingsbeleid. Dit houdt in dat diegene met de meeste reacties op dat type appartement tot sluitingsdatum aanmelding (week 48-2017) als eerste zijn/haar keuze kenbaar mag maken. 

Bij de toewijzing wordt in ieder geval rekening gehouden met:
• Alle 2-kamerappartementen worden toegewezen aan huishoudens bestaande uit maximaal 2 personen.
• De 2-kamerappartementen worden vooralsnog met voorrang toegewezen aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen < € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017).
• De zes appartementen op de begane grond worden met voorrang toegewezen aan huishoudens met een lichamelijke beperking. Bij aanmelding hiervoor moet u dit onderbouwen met een advies van een arts of ergotherapeut.
• De vier 3-kamerappartementen worden met voorrang toegewezen aan huishoudens  met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen > € 22.200,- (1 persoon) of > € 30.150,-  (2 of meer personen) (prijspeil 01-01-2017).
• Voorrang voor ingezetene in de gemeente Edam-Volendam.

Inschrijven en aanmelden!
Iedereen die in aanmerking wil komen voor deze appartementen moet ingeschreven staan bij De Vooruitgang als woningzoekende. De aanmeldtermijn opent woensdag 1 november en sluit donderdag 30 november 2017. De aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij De Vooruitgang of u kunt deze downloaden vanaf de website (te vinden bij 'Formulieren & Publicaties - rechtsonderaan de website).

Voor de controle en registratie van uw aanmelding hebben wij van zowel de inschrijver als de eventuele partner de onderstaande documenten nodig:
• ‘Aanmeldformulier 30 appartementen Broeckgouw’, volledig ingevuld en ondertekend.
• Recente inkomensverklaringen (2016) van zowel de inschrijver als (eventuele) partner.
• Eventueel advies van arts of ergotherapeut voor noodzaak toewijzing aangepaste woning.

Heeft u nog vragen?
Bel 0299-399960 of kom gerust eens langs. De openingstijden van onze balie zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur aan de Julianaweg 190. U kunt ook een mail sturen aan info@devooruitgang.com.