29 april 2022

Aanzegging jaarlijkse huurverhoging

Binnenkort valt de aanzegging voor de jaarlijkse huurverhoging weer op de mat bij de huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in Volendam. Dit betekent dat de huren van bijna 1.200 huishoudens met ingang van 1 juli zullen worden verhoogd.

Aanzegging jaarlijkse huurverhoging

Waar in 2021 de huren voor alle sociale huurders nog werden bevroren door de overheid voor de duur van één jaar, heeft de overheid nu bepaald dat corporaties per 1 juli a.s. hun huren mogen verhogen met maximaal 2,3 procent (wettelijk toegestane percentage).

De Vooruitgang heeft dit jaar het percentage voor de huurverhoging bepaald op gemiddeld 1,8% over haar gehele woningbezit. Daarmee zet De Vooruitgang lager in dan het maximaal wettelijk toegestane percentage en de meeste corporaties in Noord-Holland.

Corporaties gebruiken hun huurverhoging o.a. ten behoeve van het realiseren van onderhoud-, nieuwbouw- en verduurzamingsplannen. Voor meer informatie omtrent de jaarlijkse huurverhoging zie ook deze publicatie van Aedes.