24 november 2015

Afschaffen ouderentoeslag raakt spaarzame huurder

Oudere huurders die ondanks een laag inkomen flink hebben gespaard, gaan volgend jaar merken dat de ouderentoeslag is afgeschaft. Per 1 januari 2016 kan hun recht op huurtoeslag vervallen én gaan zij extra belasting betalen.

Bent u ouder dan 65? Is uw inkomen lager dan €20.075,- maar hebt u meer spaargeld dan €21.330,- (alleenstaand) of €42.660,- (samen met partner)? Dan moet u even opletten. Het kabinet wil dat de belasting over spaargeld en vermogen voor iedereen op een gelijk niveau komt. Om die reden komt de ouderentoeslag per 1 januari 2016 te vervallen.

Deze toeslag geeft AOW gerechtigden met een laag inkomen tot nu toe recht op een verhoogde belastingvrijstelling over spaargeld. Oudere huurders met een (zeer) laag inkomen én redelijk wat spaargeld hebben nu dus nog recht op huurtoeslag. Per 1 januari 2016 is dat mogelijk niet meer zo. Met de Rekenhulp Afschaffen ouderentoeslag kunt u nagaan of het verdwijnen van de ouderentoeslag gevolgen voor u heeft.

Als u wilt voorkomen dat u het recht op huurtoeslag verliest, moet u zorgen dat u op 1 januari 2016 niet méér vermogen heeft dan €21.437,- (alleenstaand) of €42.660,- (samen met een partner). In 2016 is dat tevens de grens voor het wel of niet moeten betalen van vermogensrendementheffing. Enkele manier om onder de “heffingsvrije grens” te raken:

  • grote uitgaven nog dit kalenderjaar te doen;
     
  • schenken aan (klein)kinderen. Per kind mag u €5.277,- schenken zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden, per kleinkind is dat €2.111,-. Doe een schenking in overleg met de ontvanger. Als de ontvanger (of de ouder van een minderjarige ontvanger) zelf toeslagen krijgt, kán uw schenking ertoe leiden dat de Belastingdienst die toeslagen terugvordert;
     
  • schenken aan een goed doel. Als u dit jaar nog schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zorgt dat voor een lager saldo op uw rekening per 1 januari 2016. Omdat giften aan goede doelen aftrekbaar zijn, zorgt dit er ook voor dat uw toetsingsinkomen over 2015 lager uitpakt. Dat kan weer tot gevolg hebben dat bij de definitieve berekening van uw toeslagen blijkt dat u recht heeft op een extra toeslag over 2015.