1 mei 2013

Benodigde stukken bij aanvraag huurverlaging

Bij een verzoek tot huurverlaging moet de huurder stukken overhandigen aan de verhuurder. Minister Blok publiceerde op 29 april 2013 een regeling waarin meer informatie over die benodigde documenten staat.
IB60-formulier en GBA-uittreksel.

Huurders die inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen en van wie het inkomen is gedaald, kunnen huurverlaging aanvragen bij hun verhuurder. Daarvoor moeten zij de volgende stukken aanleveren:

• Een inkomensverklaring (een zogenaamd IB60-formulier) van alle bewoners van de woning;
• Een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA-uittreksel), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. De aanvrager heeft schriftelijke toestemming van zijn of haar meerderjarige medebewoners nodig om het uittreksel bij de gemeente te kunnen aanvragen.

Maximale huurprijsgrenzen
In de regeling publiceert de minister ook de nieuwe maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2013.