3 december 2018

Buurtbemiddeling door Beterburen

De methodiek Buurtbemiddeling is vanaf 26 november 2018 actief in de gemeente. De gemeente Edam-Volendam, de politie en de woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie zijn officieel partner van Buurtbemiddeling.

In Edam-Volendam, zoals ook in de rest van Nederland, komen geregeld onenigheden tussen buren voor die de betrokkenen zelf zouden kunnen oplossen. Helaas lukt dit niet altijd omdat bijvoorbeeld de emoties al te hoog zijn opgelopen. Beterburen werkt met vrijwillige getrainde buurtbemiddelaars die buren (weer) met elkaar in gesprek laat komen en hen ondersteunen bij het vermijden of het oplossen van conflicten. In iedere straat kan het voorkomen. De oorzaken hiervan lopen uiteen van kleine irritaties tot grote meningsverschillen. Voorbeelden van situaties die in bemiddeling worden genomen zijn geluidsoverlast, erfafscheiding en pesterijen.

De bemiddelaars starten allereerst met intakegesprekken afzonderlijk met beide buren. Daarna worden de buren uitgenodigd voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bemiddelaars zijn onpartijdig, neutraal en hebben geen oordeel over de situatie. Zij helpen de buren met elkaar in gesprek te gaan en de verstoorde relatie te herstellen. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing(en) waar beide buren tevreden mee zijn.

Iedere burger die onenigheid wil oplossen kan zich bij Beterburen aanmelden. De getrainde bemiddelaars staan klaar om de bewoners te ondersteunen.  

Meer informatie of aanmelden kan via: www.beterburen.nl of check onze website https://www.devooruitgang.com/last-van-de-buren.