23 maart 2021

De Vooruitgang verhoogt brandveiligheid en plaatst rookmelders in elke woning

De Vooruitgang verhoogt brandveiligheid en plaatst rookmelders in elke woning

Woningbranden komen ieder jaar voor, in meer dan 100.000 woningen. En ieder jaar stijgt het aantal woningbranden. We moeten en willen dat te allen tijde voorkomen. Soms zijn kleine aanpassingen in een woning al voldoende. Vanaf 1 juli 2022 zijn wooncorporaties het zelfs verplicht om hun woningaanbod uit te rusten met rookmelder(s). De Vooruitgang neemt haar plicht serieus en start per direct met het verhogen van de brandveiligheid van onze woningen.

Het jaarlijkse cv-onderhoud is een goed moment om het onderhoud aan de ketel te combineren met het nemen van brandveiligheidsmaatregelen. Op de dag dat er onderhoud wordt verricht aan de cv-ketel plaatsen wij (op elke verdieping van de woning) een rookmelder. In de nabije toekomst besteden we meer aandacht aan de veiligheid in en rondom wooncomplexen en controleren dan bijvoorbeeld de vluchtroutes en of galerijen en trappenhuizen veilig zijn en vrij van spullen.

Bent u zich voldoende bewust van uw brandveiligheid? U vindt meer informatie op de website van de Brandweer.