5 oktober 2018

Doorstroomurgentie huurders 75+

Enquête woonwensen onder huurders van 75 jaar en ouder die een (grote) eengezinswoning huren

In 2016 is De Vooruitgang gestart met een tweejaarlijkse enquête en gesprekken met huurders van 75 jaar en ouder die een (grote) eengezinswoning huren. Dit om inzicht te krijgen in hoeverre deze huurders de wens hebben om te verhuizen.

Tijdens de gesprekken in 2016 is gebleken dat de wens om te verhuizen zeer persoonlijk is. Sommige huurders willen heel graag naar een gelijkvloerse woning met zorg en anderen wonen nog prima zelfstandig in hun eengezinswoning. Om tegemoet te komen aan de verhuiswens van de huurders die wel willen verhuizen, heeft De Vooruitgang besloten om aan die huurders van 75 jaar en ouder, een urgentie te verstrekken. Deze zogeheten doorstroomurgentie kan ingezet worden om met voorrang een aanleunwoning met zorg aangeboden te krijgen. Hiervoor moet men ingeschreven zijn als woningzoekende bij De Vooruitgang. De huurders aan wie in 2016 een doorstroomurgentie is verstrekt, zijn inmiddels doorgestroomd naar een aanleunwoning.

Op 20 september jl. is de enquête wederom verstuurd naar huurders van 75 jaar en ouder die een (grote) eengezinswoning huren. In totaal is de enquête dit keer naar 30 adressen verstuurd. De Vooruitgang heeft 18 enquêtes ingevuld retour ontvangen. Onder de huurders die de enquête ingevuld hebben geretourneerd, is op 2 oktober jl. een bottertje van € 15,-verloot. De gelukkige winnaar van het bottertje van € 15,- is W. Loots. Van harte gefeliciteerd! Het bottertje wordt per post naar u toegezonden. Via deze weg bedanken wij de huurders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen en naar ons te retourneren. Wij zijn blij met deze waardevolle informatie en nemen op korte termijn contact op met de huurders die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gesprek met de woonconsulente van De Vooruitgang.