5 januari 2021

Enquête woonwensen huurders 75 jaar en ouder

Enquête woonwensen huurders 75 jaar en ouder

In december 2020 vestuurde De Vooruitgang de woonwensenenquête wederom naar huurders van 75 jaar en ouder die een (grote) eengezinswoning huren. In totaal is de enquête dit keer naar 33 adressen verstuurd. De Vooruitgang heeft 22 enquêtes ingevuld retour ontvangen.

Via deze weg bedanken wij de huurders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen en naar ons te retourneren. Wij zijn blij met deze waardevolle informatie en nemen op korte termijn contact op met de huurders die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gesprek met de woonconsulente van De Vooruitgang. Onder de huurders die de enquête ingevuld hebben geretourneerd, is een bottertje van € 15,-verloot. De gelukkige winnaar van het bottertje is inmiddels op de hoogte gesteld. Van harte gefeliciteerd!

In 2016 is De Vooruitgang gestart met een tweejaarlijkse enquête en gesprekken met huurders van 75 jaar en ouder die een (grote) eengezinswoning huren. Dit om inzicht te krijgen in hoeverre deze huurders de wens hebben om te verhuizen.