27 mei 2015

Enthousiaste bestuursleden gezocht

De VHV staat voor Vereniging Huurders Volendam. Wij vertegenwoordigen de (aspirant) huurders die huren bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Ons doel is de woonbelangen te behartigen en huurders een stem te geven bij de besluiten die door de verhuurder en De Vooruitgang, genomen worden. Die besluiten hebben direct, maar kunnen ook indirect invloed hebben op de woonsfeer. Daarnaast heeft de VHV een vertegenwoordiger in de gewestelijke geschillencommissie die over geschillen tussen de huurder en verhuurder adviseert. Lokaal hebben we namens de huurders een lid voorgedragen aan de Raad van Toezicht van De Vooruitgang.

Hoewel we ten opzichte van De Vooruitgang onafhankelijk zijn, werken we intensief met het bestuur en de medewerkers van De Vooruitgang samen. We overleggen regelmatig over actuele zaken. Het is daarbij natuurlijk belangrijk dat wij weten welke zaken er bij de huurders spelen en wat wij kunnen doen om huurders nog beter te vertegenwoordigen. Onderwerpen als huurprijzen, de bijkomende woonkosten, de kwaliteit van het woningonderhoud, de leefomgeving en de mogelijke prestatieafspraken die met de Gemeente moeten worden gemaakt komen daarbij aan de orde. Het zijn allemaal zaken die de aandacht van het bestuur van de VHV vragen. Als bestuurslid van de VHV moet je daarover een gegronde mening vormen opdat je middels argumenten maximale invloed uitoefent op de verhuurder en de Gemeente. Als gevolg van de perikelen rond enkele woningcorporaties heeft de wetgever meer invloed toegekend aan de huurdersverenigingen. Omdat de zittende termijn van enkele huidige bestuursleden afloopt zoekt de Vereniging Huurders Volendam (VHV) versterking van nieuwe bestuursleden.

Via deze advertentie hopen wij mensen te interesseren om deel te nemen aan het bestuur van de VHV.
Daarbij denken we aan mensen die een algemene interesse hebben in de samenleving en de volkshuisvesting of die interesse willen ontwikkelen (eventueel door het volgen van cursussen), die zich goed kunnen uitdrukken (schriftelijk en mondeling), in het bezit zijn van goede sociale vaardigheden en bereid zijn om ongeveer 6 keer per jaar te vergaderen (in de avond). Geïnteresseerden dienen samenwerkingsgericht te zijn en een positieve grondhouding te hebben.
De deelname aan het bestuur is vrijwilligerswerk waartegenover een kleine vergoeding staat.
Je rol is zinvol, afwisselend en je kunt je optimaal ontwikkelen op het gebied van de volkshuisvesting. Vind jij dit een uitdaging en ben jij het bestuurslid dat ook voor het algemene belang van de huurder en woningzoekende klaar staat? Stuur dan je motivatie naar:  vhvvolendam@hotmail.com.

Voor vragen kunt je contact opnemen met Nico Wauben (secretaris) via  06-51712607 of
Mark Splinter (voorzitter) via 06-51034966.