13 oktober 2017

Gratis lid van de VHV

Gratis lidmaatschap van de VHV
Voor alle huurders die bij Stichting Woningbeheer 'De Vooruitgang' een woning huren is het lidmaatschap bij Vereniging Huurders Volendam (VHV) gratis. Als huurder bij 'De Vooruitgang' bent u automatisch lid. Wilt u dit niet, meldt dit a.u.b. bij De Vooruitgang.

Wat is de VHV?
De VHV is de huurdersbelangenvereniging voor huurders van De Vooruitgang. Als De Vooruitgang haar beleid bepaalt, zit ook de VHV aan tafel. Bij een groot aantal onderwerpen heeft de VHV invloed op de besluitvorming en wordt er onderhandeld over punten als:
- de jaarlijkse huurverhoging;
- de samenstelling en afrekening van de servicekosten;
- het toewijzingsbeleid;
- de communicatie met de bewoners en de klantgerichtheid van De Vooruitgang;
- het voorzieningenniveau in de complexen en huizen.