7 mei 2015

Hoe verloopt de afrekening van de servicekosten?

U betaalt elke maand bruto huur. Dit bestaat uit de netto huurprijs én voor sommige huurders ook uit servicekosten. De servicekosten zijn voor extra geleverde diensten. De servicekosten zijn eenvoudig te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van elektra of aan schoonmaakwerkzaamheden. Ook wijzigingen van energieprijzen zijn van invloed op de servicekosten. De servicekosten worden daarom geschat. U betaalt maandelijks een voorschot. Op basis van de gefactureerde kosten van leveranciers berekenen wij de werkelijke kosten. Deze servicekosten rekenen we een keer per jaar met u af. De Vooruitgang streeft ernaar dit te doen vóór 1 juli.

U betaalt alleen servicekosten die op uw situatie van toepassing zijn. Hieronder een overzicht van werkzaamheden en diensten die onder de servicekosten vallen.

  • Schoonmaakkosten: de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, soms inclusief ramen lappen.
  • Elektra: denk aan verlichting van gemeenschappelijke ruimten, galerij en eventueel berging.
  • Ongediertebestrijding
  • Lift: de kosten van de telefoonverbinding en elektra in de lift.
  • Gas, water en elektra recreatieruimte (als het complex een algemene ruimte heeft die door de bewoners van het complex mag worden gebruikt)

Administratiekosten
De kosten die wij als organisatie maken rondom de servicekosten, de zogenaamde administratiekosten, mogen we bij u in rekening brengen. De administratiekosten zijn 5% van de totale servicekosten.
Servicekosten alleen voor huurders die een huurcontract hebben gesloten na 1 januari 2012
Huurt u vanaf 1 januari 2012 of daarna  bij De Vooruitgang dan betalen sommige huurders van complexen voor deze diensten in de servicekosten. U betaald niet voor andere huurders alleen voor de servicekosten die op uw situatie van toepassing zijn.

Afrekening servicekosten
Eens per jaar berekent De Vooruitgang de werkelijk gemaakte servicekosten. De Voooruitgang vergelijkt  het voorschotbedrag dat u in het betreffende kalenderjaar heeft betaald met de wérkelijk door De Vooruitgang aan externe leveranciers betaalde kosten. Het verschil wordt vervolgens met u verrekend. Het kan dus zijn dat u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De Vooruitgang controleert of de rekeningen die bedrijven in rekening brengen juist zijn. Onze huurdersorganisatie (VHV) geeft advies over het servicekostenbeleid.

Hoe worden servicekosten verrekend bij het opzeggen van de huur?
Afrekening van de servicekosten, voorzover van toepassing op uw woning, vindt niet gelijk plaats met uw eindafrekening van uw woning. Servicekosten worden een maal per jaar afgerekend over het kalenderjaar ervoor. De Vooruitgang streeft ernaar dit te doen vóór 1 juli.

Niet tevreden over de uitvoering van de diensten die vallen onder de servicekosten?
Wacht niet op de afrekening! Meld dit direct bij ons, zodat De Vooruitgang tijdig actie kan ondernemen. Neem contact op met De Vooruitgang via info@devooruitgang.com of bel naar 0299-399960