21 april 2023

Huuraanpassing 2023

Per 1 juli 2023 passen wij de huren aan. Sommige huurders krijgen een huurverhoging, anderen een huurverlaging of blijven dezelfde huurprijs betalen.

Huuraanpassing 2023

De Vooruitgang wil de woningen voor iedereen betaalbaar houden en beperkt daarom de huurverhoging
Ruim 40% van de huurders van De Vooruitgang krijgt geen huurverhoging of zelfs een huurverlaging. Voor de jaarlijkse huurverhoging is het gebruikelijk de inflatie (prijsstijgingen) te volgen. De inflatie is dit jaar extreem hoog (10%). De overheid heeft daarom bepaald dat de huurprijzen van sociale huurwoningen met maximaal 3,1% mogen stijgen, waarbij De Vooruitgang het maximale bedrag voor de huurverhoging van sociale huurwoningen op € 13,50 per maand heeft gesteld.

Geen huurverhoging voor woningen met energielabel E, F of G
De Vooruitgang heeft ervoor gekozen de huur van de woningen met energielabel E, F of G dit jaar niet te verhogen. Door de hoge energieprijzen zijn de lasten van de huurders van deze woningen al erg hoog. Op de website Zoek je energielabel kunt u zelf checken welk energielabel uw huurwoning heeft.

Geen huurverhoging voor huurwoningen die op streefhuur zitten
Als uw huurprijs al op de streefhuur zit, dan krijgt u geen huurverhoging.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen
Huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én die een huur betalen hoger dan €575,03, krijgen dit jaar een huurverlaging tot €575,03. Het gaat om de netto huur, zonder servicekosten. De Belastingdienst, die helpt bij het uitvoeren van de verlaging, rekent hiervoor met de inkomensgegevens van 2021.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen
De exacte huurverhoging voor sociale huurwoningen hangt af van uw huidige huurprijs en de streefhuur van uw woning. Hoe dichter de huidige huurprijs bij de streefhuur ligt, hoe minder huurverhoging u krijgt. De maximale huurverhoging is 3,1 % met een maximum bedrag van € 13,50 per maand.

Huurverhoging voor vrije sector huurwoningen
Voor de vrije sector huurwoningen wordt de huurprijs met maximaal 4,1% verhoogd met een maximum verhoging tot de streefhuur.

Wanneer ontvangt u een brief met de nieuwe huurprijs van De Vooruitgang?
Vóór 1 mei ontvangt u een brief met de nieuwe huurprijs indien uw huurprijs wordt verhoogd of gelijk is gebleven. Tussen 1 mei en 1 juni ontvangt u een brief met de nieuwe huurprijs indien uw huurprijs is verlaagd. De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2023.

Heeft u problemen met het betalen van de huur?
Neemt u dan contact op met onze woonconsulent via wonen@devooruitgang.com. Samen met u bespreekt onze medewerker de eventuele mogelijkheden.