21 april 2016

Huurverhoging per 1 juli 2016

Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage wij de huren mogen verhogen. Op 16 februari 2016 maakte de minister voor Wonen de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging bekend.

De Vooruitgang is van mening dat een maximaal toegestane huurverhoging met name de lagere inkomens raakt. Wij willen daarom huurders met de laagste inkomens het meest ontzien. Dat past ook bij onze oorsprong.

De Huurdersorganisatie VHV stemde hier 11 april positief mee in.

Huurverhoging per 1 juli 2016
Wij hanteren deze percentages voor de huurverhoging:

  • 1,0% (2,1% is toegestaan) voor huishoudinkomens lager of gelijk aan € 34.678,-
     
  • 1,0% (2,6% is toegestaan) voor huishoudinkomens boven € 34.678,- maar lager of gelijk aan € 44.360,-
     
  • 4,0% (4,6% is toegestaan) voor huishoudinkomens boven € 44.360,-

Voor 1 mei 2016 ontvangen onze huurders een brief over de huurverhoging. Hier leest u meer over de huurverhoging