10 maart 2023

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog, maar omlaag. Daarover heeft de Tweede kamer op 1 maart 2023 besloten. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Hieronder vindt u meer informatie.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt de huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning;
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand;
  • U woont alleen en uw inkomen over 2021 is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt);
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen over 2021 is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Het inkomen van inwonende kinderen jonger dan 27 jaar telt niet mee.

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet exact hoe hoog uw inkomen in 2021 was.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand. Dit huurbedrag is vastgesteld door de Rijksoverheid.

Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk omhoog. U krijgt in april hierover een brief van De Vooruitgang.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u uiterlijk in mei een brief van De Vooruitgang over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u in 2021 een laag inkomen had, hoeft u niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan ons door dat u in 2021 een laag inkomen had. U krijgt uiterlijk in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Wat moet ik doen als mijn inkomen niet in 2021 maar wél in 2022 of 2023 laag is?
U moet zelf een aanvraag doen als u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen heeft. Bijvoorbeeld vanwege baanverlies, pensionering of vertrek van een partner of een kind. Een aanvraag doen kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. De ingangsdatum van de huurverlaging is twee maanden nadat uw recht op huurverlaging door De Vooruitgang is bevestigd. Er wordt geen huurverlaging met terugwerkende kracht verleend.

Huurverlaging vraagt u aan via een brief geadresseerd aan De Vooruitgang, ter attentie van Team Wonen, Postbus 30, 1130 AA Volendam. Op de website van de Woonbond staat een Modelbrief huurverlaging 2023 die u kunt gebruiken voor het zelf aanvragen van de huurverlaging. Met de brief moet u bewijs meesturen over het inkomen. Bijvoorbeeld een kopie van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de boekhouder als u zzp'er bent. Ook moet er een verklaring samenstelling huishouden meegestuurd worden. Met deze brief toont u aan dat u al minstens zes maanden een inkomen heeft onder de inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie kunt u onder andere vinden op de website van de Woonbond (zie ook https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2023-0).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Woningbeheer De Vooruitgang.
Telefoon: 0299-399960, keuze 3.
E-mail: wonen@devooruitgang.com.

Op onze contactpagina vindt u de tijden waarop wij telefonisch bereikbaar zijn.