27 februari 2013

Inkomensafhankelijke huur lost scheefwonen niet op

Inkomensafhankelijke huur lost scheefwonen niet op 
Het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging laat niet zien dat de maatregel helpt waar hij voor bedoeld is: het tegen gaan van scheefwonen. Er is dus geen rechtvaardiging voor het verstrekken van inkomensgegevens van huurders. Dat schrijft advocatenkantoor Kennedy Van Der Laan in een advies aan de Woonbond.

Middel en doel
Met inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet scheefwonen tegengaan en zo de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het wetsvoorstel maakt echter onvoldoende duidelijk dat inkomensafhankelijke huurverhoging een effectief middel is om dit doel te bereiken, schrijft het advocatenkantoor. En die onderbouwing heeft de overheid wel nodig om inbreuk op privacy van huurders te rechtvaardigen en zo inkomensgegevens van huurders te mogen verstrekken.

Huursombenadering
De Woonbond verzoekt de Eerste Kamer in een brief opnieuw dringend om het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen niet aan te nemen en te kiezen voor een huurbeleid op basis van de huursombenadering.