13 oktober 2021

INTERVIEW: De Vooruitgang trekt proactiever aan de bel bij huurachterstanden

Sinds vroegsignalering van betalingsachterstanden verplicht is geworden, gaat de gemeente Edam-Volendam samen met De Vooruitgang proactiever handelen bij huurachterstanden van inwoners. In dat kader sloot De Vooruitgang op 5 oktober een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en Wooncompagnie. In de Nivo van woensdag 13 oktober vertellen Fred de Boer (directeur-bestuurder De Vooruitgang), Vincent Tuijp (wethouder gemeente Edam-Volendam) en Stefan van Schaik (directeur-bestuurder Wooncompagnie) over deze samenwerkingsovereenkomst. 

INTERVIEW: De Vooruitgang trekt proactiever aan de bel bij huurachterstanden

Door vroegsignalering moet worden voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen of door schaamte niet tijdig genoeg aan de bel trekken. ,,Als er bij één van de partners niet betaald wordt en een achterstand ontstaat, moet er tevens automatisch een signaal richting de gemeente uit gaan”, zegt wethouder Tuijp. ,,Wij zijn dan vanuit de nieuwe wet verplicht daarop te acteren. Zodat we vroeg in beeld hebben of er meerdere problemen spelen dan alleen een achterstand van de huurbetaling. Het kan zijn dat er op andere domeinen iets speelt. Op die manier proberen wij als gemeente met een brede aanpak en al onze beschikbare disciplines zo snel als mogelijk hulp te bieden. Normaal gesproken moet er binnen vier weken een plan van aanpak zijn, hoe met de situatie wordt omgegaan, om zo proberen het mogelijke leed te voorkomen. Wij zijn ambitieus en willen het zelfs binnen twee weken geregeld hebben. Het komt uiteindelijk de ‘vaste lasten-partners’ ook ten goede. Zij zitten er helemaal niet op te wachten dat mensen uit hun huis moeten worden gezet.”

Fred de Boer van De Vooruitgang knikt: ,,In de spaarzame gevallen dat zoiets gebeurt, wordt dat echt gezien als een nederlaag.” Zowel De Boer als Van Schaik geven aan dat het percentage ‘achterstanden’ heel laag is. Tuijp: ,,Als de energieprijzen de pan uit rijzen, houden we wel ons hart vast.”

Stefan van Schaik: ,,Daar waar het knelt, is vaak sprake van multi-problematiek, Huurschuld is vaak een symptoom van dat er meer aan de hand is. Daarom zijn we zo blij met deze overeenkomst. Omdat we nu breder kijken naar de problematiek van een individu en niet alleen inzoomen op huurachterstanden. Want dat individu is een inwoner van de gemeente, huurder van ons, soms een cliënt van een zorgpartner.” Fred de Boer: ,,Als corporatie zitten we er kort op, we zijn pro-actief en nemen contact op met de mensen. Niet meteen pressiemiddelen inzetten, zoals het voorheen gebeurde. Je zit meer aan de voorkant. Er zijn ook mensen die naderhand naar je toekomen en bedanken voor de hulp.” Van Schaik: ,,Wij hebben ons incassoteam ook omgedoopt tot huurbetalingsteam, om op een andere manier als medewerker in gesprek te raken.” Wethouder Tuijp: ,,In een gemeente als de onze is het percentage eigen woning-bezitters heel hoog, dus het liefst zou je – kijkende naar eventuele achterstanden van hypotheekbetaling – zo’n set met afspraken willen hebben met de banken, maar dat vergt nog meer juridische haarkloverij.”


Op de foto vanaf links: Fred de Boer, Vincent Tuijp, Wim Rijkenberg en Stefan van Schaik.

Tekst: Nieuw-Volendam
Foto: gemeente Edam-Volendam