22 juli 2022

De Vooruitgang jaarverslag 2021

Donderdag 30 juni 2022 heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening van De Vooruitgang over 2021 goedgekeurd. De Vooruitgang concentreerde zich ook in 2021 op haar kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag tot modaal inkomen of aan mensen in kwetsbare posities. Daarnaast stond 2021 voor De Vooruitgang in het teken van nieuwbouw, verduurzaming en aandacht voor huurders en woningzoekenden. De kerncijfers vatten wij samen in een infographic, uitgebreide informatie en cijfers leest u in het jaarverslag 2021. 

Jaarverslag 2021

In 2021 was de coronacrisis nog niet voorbij, al was er wel sprake van versoepelingen. Zowel onze dienstverlening, als die van onze aannemers bleef ondanks corona onveranderd. De balie bleef dicht voor inloop, maar bezoek op kantoor was in de loop van 2021 weer mogelijk op afspraak. Dat beviel onze medewerkers én onze huurders en woningzoekenden goed. De nieuwe afsprakenprocedure bleek zelfs een verbetering van onze service; we bieden tijdige hulp aan, we creëren een vertrouwelijke omgeving zodat mensen hun verhaal makkelijker kwijt kunnen, er is meer persoonlijke aandacht en cliënten staan direct in contact met de juiste medewerker. De balieprocedure draaiden we na de coronaversoepelingen daarom niet terug.

Samenwerking huurdersvereniging VHV
De samenwerking met huurdersvereniging Vereniging Huurders Volendam (VHV) verliep in 2021 opnieuw heel goed. De VHV speelde een cruciale rol als gespreks- en sparringspartner bij de totstandkoming van de recente prestatieafspraken met de gemeente Edam-Volendam. “De inbreng van de VHV wordt door ons als zeer waardevol beschouwd,” aldus Fred de Boer, directeur-bestuurder.

Nieuwbouwprojecten
In 2021 zijn 12 nieuwbouwwoningen opgeleverd aan huurders. Dat waren 12 eengezinswoningen aan de Val van Urk/Kamperzand. “Een druppel op een gloeiende plaat gezien het opnieuw gestegen aantal woningzoekenden, maar alle woningen helpen,” aldus Fred de Boer. In 2021 is gestart met de bouw van twee nieuwbouwcomplexen (18 seniorenappartementen ‘Kamperzand’ en 18 jongerenappartementen 'Kindcentrum Broeckgouw’). Deze appartementen worden in 2022 opgeleverd aan de nieuwe huurders. De Vooruitgang werkt verder aan (de voorbereiding van) andere nieuwbouwprojecten zoals project Maria Goretti, Oude Seinpaal en Lange Weeren. In de prestatieafspraken met de gemeente Edam-Volendam is voor de komende jaren met Wooncompagnie en De Vooruitgang afgesproken dat bij nieuwbouw in de Lange Weeren minimaal 30% sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Aandacht voor huurders
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. In 2021 was er nog geen sprake van een energiecrisis, terwijl deze crisis ook voor corporaties gevolgen heeft. Door de hoge energieprijzen wordt de roep om verduurzaming van woningen nog groter, en kunnen de hoge energieprijzen huurders met een laag inkomen in financiële problemen brengen. Het wordt voor corporaties een uitdaging om deze huurders te behoeden voor grote financiële problemen.

Stroomlijning organisatie
Het interne professionaliseringstraject werpt niet alleen intern zijn vruchten af, maar ook extern in o.a. de samenwerking met de gemeente Edam-Volendam en andere partners. “Dit vraagt intern veel inzet, naast de dagelijkse gang van zaken, maar de resultaten worden zichtbaar nu,” zegt Fred de Boer. Onderdeel van dit professionaliseringstraject is de uitbreiding van het team van De Vooruitgang. In 2021 trokken wij vier nieuwe medewerkers aan. Kortom: De Vooruitgang werkt aan een stevige, toekomstbestendige organisatie met gedreven en kundige medewerkers.

> Download hier het jaarverslag (pdf)


> Download hier de infographic (pdf)