11 april 2014

Jaarverslag geschillencommissie 2012-2013

Hierbij treft u het jaarverslag 2012 – 2013 aan van de geschillencommissie van De Vooruitgang, AWM en Wooncompagnie.

De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit personen die niet in dienst zijn van De Vooruitgang. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van De Vooruitgang. Bij de behandeling van het geschil kunt u zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van De Vooruitgang.
De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er overigens niet alleen voor huurders van De Vooruitgang, maar ook voor huurders van andere woningcorporaties in het werkgebied.

Klik hier voor het jaarverslag