29 april 2015

Jaarverslag Geschillencommissie SWW 2014

Hierbij het Jaarverslag van de Geschillencommissie SWW betreffende 2014.

Klik hier 

Het was een nogal turbulent jaar, niet alleen vanwege het recordaantal ontvankelijke klachten.
We namen afscheid van Theo Vleeshhouwer, onze secretaris van het eerste uur. Zijn opvolgster hield het helaas snel voor gezien en sinds haar vertrek zitten we met een vacature, want wellicht sluit Intermaris zich ook bij het samenwerkingsverband aan en met het oog daarop vonden betrokkenen het wel zo praktisch om deze corporatie een nieuw lid-verhuurder/secretaris te laten voordragen.

De AWM en de Wooncompagnie zijn intussen gefuseerd. Yvonne van Roon heeft nu ook een Wooncompagnie-achtergrond en is voor een periode van vier jaar herbenoemd.
Er heeft ook een reglementswijziging plaatsgevonden. De benoemingstermijn voor de commissievoorzitter bedraagt nu zes jaar. Dick Damsma treedt daarom (definitief) af op 1 juli 2019.

Verder bevat het reglement een wrakings- en verschoningsregeling, zoals in het Aedes model waarnaar het reglement is geharmoniseerd. Al deze elementen hebben in het bijgaand jaarverslag een plaats gekregen. 
Ik wens u mede uit naam van Yvonne van Roon, Jan Tilgenkamp en Nico Wauben veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Dick Damsma
Voorzitter en waarnemend secretaris Geschillencommissie SWW