28 juni 2017

Laat uw mening horen

Nieuwbouw, huurverhoging doorvoeren of verkopen huurwoningen?

Uw mening is belangrijk voor ons. Als wij weten wat u van bepaalde zaken vindt, kunnen wij u  in de toekomst nog beter van dienst zijn. Dus laat uw stem horen via ons digitale klantenpanel! Het klantenpanel is toegankelijk voor woningzoekenden, huurders en belanghebbenden van De Vooruitgang. Lees hier meer over het online klantenpanel.

Hoe werkt het?
Wanneer u zich inschrijft voor het klantenpanel ontvangt u enkele keren per jaar via de e-mail een vragenlijst. Het gaat over onderwerpen waar De Vooruitgang of onze huurdersorganisatie VHV u graag bij wil betrekken, zoals hoe om te gaan met de jaarlijkse huurverhoging, welke woningen kunnen worden verkocht, wat soort woningen moeten worden gebouwd, waar moeten energiebesparende maatregelen worden getroffen, hoe om te gaan met bestaand woningbezit, (nieuwe) diensten en communicatie.

Wie voert het onderzoek uit?
De Vooruitgang en Huurdersorganisatie VHV hebben het digitale klantenpanel opgezet samen met onderzoeksbureau MAGIS Marketing & Research bv. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens Huurdersorganisatie VHV en De Vooruitgang. Uw vragen kunt u stellen via klantenpanelvooruitgang@gmail.com

Wat doen we met uw mening?
Als De Vooruitgang weet waar u als belanghebbende behoefte aan heeft, kan De Vooruitgang en de huurdersorganisatie VHV de dienstverlening verbeteren. Hierdoor kunnen wij gerichter over bepaalde thema's in gesprek gaan met de gemeente, huurders, woningzoekenden en de VHV.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u ook helpen De Vooruitgang te verbeteren? Meld u dan aan voor het klantenpanel.
U maakt dan bij elk onderzoek kans op 1 van de 3  'Bottertjes' ter waarde van € 15,-.
U kunt overigens op elk gewenst moment uitschrijven voor het klantenpanel.