6 juli 2021

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2020

Op 11 mei 2021 zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 door de raad van commissarissen van De Vooruitgang goedgekeurd. Het jaar 2020 was natuurlijk een bijzonder jaar door corona. Desondanks hield De Vooruitgang de focus op haar kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag tot modaal inkomen of aan mensen in kwetsbare posities. In het jaarverslag 2020 van De Vooruitgang is onder meer te lezen welke investeringen zijn gedaan in onderhoud en nieuwbouw en de inspanningen van De Vooruitgang op het gebied van verduurzaming.

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2020

De Vooruitgang zet zich persoonlijk in voor haar huurders, in het afgelopen jaar kon dat echter niet op de gebruikelijke manier vanwege corona. Toch bleef de dienstverlening van De Vooruitgang onveranderd, maar wel in aangepaste vorm. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om bezoek te ontvangen bij ons op kantoor en ook de aannemers troffen voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden bij de huurders thuis.

De samenwerking met de huurdersvereniging ‘Vereniging Huurders Volendam’ verliep goed in 2020. “Wij zijn ook dit jaar blij met de samenwerking, zij weten wat er speelt, zijn gezond kritisch en houden ons daardoor scherp”, aldus Fred de Boer, directeur-bestuurder.

Nieuwbouw is hard nodig
De stijging in het aantal woningzoekenden zet door, in 2020 had De Vooruitgang bijna 1200 woningzoekenden. Afgelopen jaar werden de nieuwbouwwoningen van de Friese Vlaak opgeleverd en startten de voorbereidingen voor andere nieuwbouwprojecten. “Toch is de huidige nieuwbouw niet voldoende als je kijkt naar het aantal woningzoekenden. Er zijn snel meer sociale huurwoningen nodig”, vindt Fred de Boer. “Wooncompagnie en De Vooruitgang hebben de gemeente Edam-Volendam daarom gevraagd om minimaal 30% sociale huurwoningen te realiseren wanneer de nieuwbouw bij de Lange Weeren doorgaat.”

Stroomlijnen interne organisatie
In 2020 startte De Vooruitgang met een intern professionaliseringstraject. Fred de Boer: “We kijken kritisch naar het werk dat gedaan moet worden en brengen hierin verbeteringen aan. We kijken hierbij naar wat we doen voor onze huurders en wat we doen in de samenwerking met gemeente én partners. Hoewel 2020 door corona een heel bijzonder jaar was, is het ook gelukt om te focussen op de interne organisatie en werken we daar hard aan verbetering. Ik ben trots en dankbaar voor de inzet van alle medewerkers en de resultaten die we in 2020 met onze partners hebben bereikt. Dat biedt een solide basis voor de toekomst. ”

VIDEO: in vogelvlucht langs de mijlpalen van 2020
Van het jaarverslag 2020 is een korte video gemaakt, in vogelvlucht nemen we u mee langs de mijlpalen van 2020. Deze video is te zien op de pagina 'VIDEO: Terugblik 2020'.

> U kunt hier het jaarverslag downloaden (pdf).