29 december 2015

Nieuwe regels voor woningzoekenden

Vanaf 1 januari 2016 start De Vooruitgang met passend toewijzen. Dit is van belang voor alle woningen die wij verhuren via ons woonruimteverdeelsysteem. Passend toewijzen is een wettelijke norm uit de nieuwe Woningwet waar alle woningcorporaties aan moeten voldoen. Dus ook De Vooruitgang.

Wat betekent passend toewijzen?
Passend toewijzen betekent dat de huur van een woning moet passen bij het inkomen en de huishoudgrootte. De overheid heeft deze norm opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?
De nieuwe regels gelden voor woningen die we vanaf 1 januari 2016 verhuren. Veel van deze woningen bieden we dit jaar al aan. Daarom gaan de nieuwe regels nu al in bij woningen die in ons systeem worden aangeboden. De software van ons woonruimteverdeelsysteem ondersteunt op dit moment de nieuwe regelgeving niet waardoor wij handmatig de toewijzingen moeten controleren. Dit is binnenkort verholpen waardoor vanaf 1 januari 2016 de verdeling weer volledig automatisch verloopt.

Wat betekent dit voor woningzoekenden?
Als u een nieuwe huurwoning zoekt, dan moeten we bij het verhuren van de woning rekening houden met uw huishoudgrootte en het verzamelinkomen.

Woningtoewijzing en de voorrangregels

1) Huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens

• Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs tot € 586,68.
• Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs tot € 628,76.  

2) Huishoudens met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 35.739,-
• Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 35.739,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 586,68 tot € 710,68.
• Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 35.739,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 628,76 tot € 710,68.

Ter verduidelijking: het gaat om eenpersoonshuishoudens met een inkomen van meer dan € 22.100, tweepersoonshuishouden met een gezamenlijke inkomen van meer dan € 30.000 en als het gaat om huishoudens (twee- of meerpersoons) boven de AOW-leeftijd een gezamenlijk inkomen van meer dan € 30.050,- maar minder dan € 35.739,-

3) Huishoudens met een inkomen hoger dan € 35.739,-
• Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen hoger dan € 35.739,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 586,68 tot € 710,68.
• Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen hoger dan € 35.739,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 628,76 tot € 710,68.

LET OP
Deze woningzoekenden onder punt 3 komen alleen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 (liberalisatiegrens) als er nog genoeg ruimte is in het percentage toewijzingen (10%) voor huishoudens met een inkomen tot € 39.874,- of in de vrije toewijzingsruimte (10%). Deze woningzoekenden krijgen ten alle tijden voorrang op woningen in de vrije sector.