26 juni 2018

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 'Nieuw Wonen met Zorg'

Op woensdag 20 juni jl. ondertekenden bestuurders van gemeente Edam-Volendam, woningcorporatie Wooncompagnie en De Vooruitgang en zorgorganisatie De Zorgcirkel de samenwerkingsovereenkomst ‘Nieuw Wonen met Zorg’. De samenwerkingsovereenkomst moet in 2020 leiden tot de realisatie van 40 tweekamer-appartementen Beschermd Wonen, een 60-tal driekamerappartementen Wonen met een Plus en een wijk-ontmoetingsruimte van 150 m2 in de wijk Broeckgouw in gemeente Edam-Volendam.

Innovatief woonzorgconcept

Partijen hebben gekozen voor een innovatief woonzorgconcept en -ontwerp van Fame, waarbij financieel scheiden van wonen en zorg kan worden doorgevoerd. Zo gewoon mogelijk wonen is uitgangspunt en zorg is beschikbaar als het nodig is. De woonvorm wordt daarmee minder kwetsbaar voor wijzigingen in landelijk beleid voor langdurige zorg. Met de bouw van deze ruim 100 appartementen komen partijen tegemoet aan de groeiende behoefte in Edam-Volendam aan geschikte huisvesting voor ouderen met een forse zorgbehoefte.

Voor wie zijn de 100 appartementen bestemd?

De 40 appartementen Beschermd Wonen zijn o.a. bestemd voor alleenstaande ouderen met dementie of een andere zware zorgvraag. Zij krijgen de beschikking over een ruim tweekamerappartement en een gemeenschappelijke buurtkamer per etage. Zorg en begeleiding is hier 24/7 aanwezig. Zorgcirkel draagt kandidaten voor op basis van hun zorgindicatie ZZP[1] 4 of hoger of meer dan 10 uur zorg per week), de corporaties verhuren de appartementen rechtstreeks aan de bewoners (scheiden wonen en zorg).

De appartementen Wonen met een Plus zijn o.a. bestemd voor oudere paren waarvan een van de partners een (zware) zorgvraag kan hebben. Zodoende worden stellen niet gescheiden, ook als een van hen zware zorg nodig heeft. Eenzaamheid wordt bestreden doordat elke etage beschikt over een mooie ontmoetingsmogelijkheid. “Door dit woonzorgconcept kunnen alleenstaande ouderen en ook echtparen het leven blijven leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Een prachtige ontwikkeling waarbij De Zorgcirkel toekomstige bewoners professionele (zware) zorg en ondersteuning thuis kan bieden” aldus Monique Cremers, lid raad van bestuur De Zorgcirkel.

Reuring, verbinding en in wijk-ontmoetingsruimte

In het complex wordt 150m2 vrijgespeeld voor een gezellige wijk-ontmoetingsruimte. De gemeente zoekt naar een sociale onderneming die hier zelfstandig activiteiten gaat organiseren die reuring en ontmoeting opleveren en mensen in de wijk met elkaar verbindt.

Sociale huur

Alle appartementen vallen onder de sociale huur met een beginhuur van €597,– per maand (prijspeil 2018) en zijn bestemd voor mensen die als woningzoekenden zijn ingeschreven bij de corporaties.

Planning en oplevering

De plannen worden nu verder uitgewerkt zodat de woningcorporaties snel kunnen gaan aanbesteden. Over vijf maanden moet de aanbesteding rond zijn. De start van de bouw is voorzien voor half 2019 en oplevering van het gehele complex zal volgens planning eind 2020 plaatsvinden.