17 januari 2020

Ontwikkeling locatie de Oude Seinpaal

Door de aangekondigde sloop van sporthal de Oude Seinpaal, is er ruimte ontstaan om nieuwe invulling te geven aan de plek waar de sporthal nu staat. Stichting Woningbeheer de Vooruitgang ziet ruimte in de ontwikkeling van het gebied voor woningbouw. Zij denkt daarbij aan de ontwikkeling van minimaal 50 appartementen voor starters op de woningmarkt.

Ontwikkeling locatie de Oude Seinpaal

De Vooruitgang heeft een volumestudie gemaakt voor een woongebouw waarbij zij zich heeft laten inspireren door het gebouw dat al aan de Wester Ven staat. Om een breder publiek te betrekken bij het ontwerp van het gebouw heeft zij in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam een tweetal publieke bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is met bewoners en anders belanghebbenden en geïnteresseerden nagedacht over het ontwerp van het gebouw en de inrichting van de openbare ruimte. Met de opbrengst van de bijeenkomsten worden de ontwerpen van zowel het gebouw als de openbare ruimte verder uitgewerkt.

De gedachte is op zijn vroegst eind maart een voorlopig ontwerp voor het gebouw aan het publiek te kunnen presenteren.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van locatie de Oude Seinpaal? Neem contact op met de Vooruitgang via 0299-399960.