18 maart 2015

Passend toewijzen beperkt keuzevrijheid

Minister Blok wil dat corporaties goedkope huurwoningen met voorrang toewijzen aan huurders met een laag inkomen. Hij wil daarmee betalingsproblemen van huurders tegengaan én de stijgende uitgaven aan huurtoeslag beteugelen.
De keuzevrijheid van huurders wordt kleiner.


Corporaties worden vanaf 1 juli verplicht om huurders met een laag inkomen een betaalbare woning aan te bieden. Tenminste, als de aangekondigde Maatregel van Bestuur van minister Blok ongewijzigd passeert. ‘Passend toewijzen’ moet ervoor zorgen dat huurders een woning krijgen toegewezen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. De minister wil daarmee voorkomen dat meer huurders in betalingsproblemen komen; bovendien moet het de snelle stijging van uitgaven aan huurtoeslag afremmen. De norm wordt dat corporaties - met een overgangstermijn van drie jaar - aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de ‘aftoppingsgrens’. Voor een- en tweepersoonshuishoudens van 23 jaar en ouder is die grens nu 576 euro, voor grotere gezinnen 618 euro.
Woonbond: “direct invoeren” De Woonbond is blij met de maatregel. Sterker nog: de bond dringt er op aan de voorgestelde overgangstermijn van drie jaar te schrappen en de nieuwe norm volledig te laten ingaan per 1 juli. De bond ziet er een mogelijkheid in om de verfoeide huurstijgingen een halt toe te roepen.

Nadelen
De woningcorporaties zijn overigens wel voorstander van passend toewijzen, maar Aedes heeft grote bezwaren tegen een landelijke norm. De regionale verschillen in vraag en aanbod zouden daarvoor te groot zijn. Dat vinden de grotere gemeenten (G32) ook; zij willen zelf met de corporaties afspraken maken over passend toewijzen.
Aedes wijst er ook op dat de maatregel een rem vormt op de verduurzaming van woningen. Die levert namelijk hogere huren, maar vaak lagere netto woonlasten op. Daar zouden lage inkomens dan wellicht niet meer voor in aanmerking komen. Aedes voorspelt bovendien dat nieuwbouwwijken als IJburg en Leidsche Rijn straks nauwelijks meer toegankelijk zijn voor huurtoeslaggerechtigden.

Passend toewijzen is niets nieuws
Tot 2008 hadden corporaties de plicht om huurders een woning toe te wijzen die paste bij hun inkomen. Bij het afschaffen daarvan spraken corporaties wel de intentie uit dat te blijven doen, maar daar is volgens de minister te weinig van te terecht gekomen. Volgens de Woonbond is het aandeel te dure toewijzingen - volgens de nieuwe normen van de minister - in enkele jaren verdrievoudigd tot 31 procent in 2013. De corporaties krijgen tot 2018 om dat onder de 5 procent te brengen. Daarna kan de toezichthouder een boete opleggen.