15 januari 2015

Reageren via internet

Hoe kunt u reageren op een woning via internet?
Reageren op een woning betekent dat u die woning wilt huren. Log in bij ‘mijn pagina’ rechts op de site met uw inschrijfnummer en wachtwoord. Als u alles correct heeft ingevoerd logt u in bij het woningverdeelsysteem van De Vooruitgang. Ga naar ‘aanbod’ Klik op het adres in de woningadvertentie.

Informatie over de woning
Op uw scherm verschijnt meer informatie over de woning. Naast het adres van de woning kunnen vier symbolen staan. Als u hier met de muis op klikt, verschijnt er een tekst over wat deze symbolen betekenen. De volgende symbolen kunt u tegenkomen:

  • H = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een herstructureringsurgentie hebben.
  • U = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een medische of sociale urgentieverklaring hebben.
  • I = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een zorgindicatie hebben (aanleunwoningen).
  • S = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die 55 jaar of ouder zijn (seniorenwoningen).
Indien één van deze symbolen op u van toepassing is, dan is dat bij de inschrijving door De Vooruitgang verwerkt.

Verder kunt u de volgende symbolen aantreffen. De geven het type woning weer:

Type woning A Aanleunwoning S Seniorenwoning E2 Eengezinswoning met 2 kamers E3 Eengezinswoning met 3 kamers E4+ Eengezinswoning met 4 kamers of meer JF2 Jongerenflat met 2 kamers JF3 Jongerenflat met 3 kamers
Indien u reageert op een vrijkomende woning dan wordt uw reactie bij één van bovenstaande type woningen geteld. De woning wordt toegewezen aan degene met de meeste reacties op de desbetreffende type woning. Dus reacties op aanleunwoningen (A) gelden niet voor seniorenwoningen(S) en reacties op eengezinswoningen met 3 kamers (E3) worden niet geteld bij reacties op eengezinswoningen met 4 kamers of meer (E4+), enz, enz.

Kunt u op meerdere vrijkomende woningen per keer reageren?
Ja, daar zit geen limiet aan. U kunt op alle vrijkomende woningen per reactietermijn reageren mits u voldoet aan de criteria. Boven de symbolen staat ‘Reageer op deze woning’. Klik op ‘Reageer op deze woning’ en de geselecteerde woning wordt automatisch opgenomen in de woonbon.

Wilt u op nog een andere woning reageren die bij het aanbod staat? Klik dan weer op ‘Aanbod’ en klik op de woning waarop u ook nog wilt reageren. Zorg ervoor dat alle woningen waarop u wilt reageren  in de woonbon staan voordat u klikt op ‘Woonbon insturen’.

U kunt zich nu nog bedenken. Als u toch niet wilt reageren, dan kunt u de reactie op de woning verwijderen door op het rode kruis te klikken. U stuurt de woonbon definitief in als u op ‘Woonbon insturen’ klikt. Pas dan worden uw reacties in ons systeem verwerkt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een uitgebreide toelichting vinden in onze brochure' Mijn pagina'