16 augustus 2013

Samenwerking De Vooruitgang en Regionale Stichting WonenPlus

WonenPlus heeft als doel om mensen zolang mogelijk op een plezierige wijze zelfstandig thuis te laten wonen. WonenPlus levert alle hulpdiensten die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen: o.a. boodschappen, klusjes, tuinonderhoud, huisbezoek, vervoer, persoonlijke ondersteuning, noodopvang, thuisadministratie. Voor abonnees zijn de vrijwilligersdiensten gratis.

Juist omdat WonenPlus deze praktische diensten levert en De Vooruitgang een corporatie is die als maatschappelijk ondernemer veel aandacht heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving en voor leefbaarheid besluiten beide organisaties een overeenkomst af te sluiten waarin de onderlinge samenwerking en betrokkenheid is vastgelegd. De komende jaren ondersteunt De Vooruitgang WonenPlus met een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de servicepunten en huurders van De Vooruitgang ontvangen een bijdrage van 50% in de abonnementskosten.