28 september 2022

Trots op ons visitatierapport!

Trots op ons visitatierapport!

Fred de Boer, directeur-bestuurder bij De Vooruitgang, hield gisteren een afsluitend gesprek met Dick van Ginkel, voorzitter visitatiecommissie van Raeflex. Daarmee is het visitatietraject - dat plaatsvond tussen mei 2022 en juli 2022 - officieel afgerond.

De Vooruitgang behaalde de volgende beoordelingen:

  • Presteren naar Opgaven en Ambitie: 7,8
  • Presteren volgens Belanghebbenden: 8,1
  • Presteren naar Vermogen: 8,0
  • Governance: 6,8

Wij zijn niet alleen trots op de bevindingen van de visitatiecommissie, maar zeer zeker ook op die van de belanghebbenden die meewerkten aan het traject. We blijven doorgaan op de ingeslagen weg en blijven onder andere inzetten op maatschappelijke opgaven.

De visitatie betreft de periode van 2018 tot en met 2021. Je leest het visitatierapport hier.