11 september 2018

Uitkomsten online klantenpanel

Huurders, woningzoekenden of geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het online klantenpanel van De Vooruitgang.

Enige tijd geleden heeft De Vooruitgang in samenwerking met onderzoeksbureau MAGIS Marketing & Research b.v. een vragenlijstje verspreid onder het online klantenpanel.

De vragen hadden betrekking op het aanbieden van zogenoemde ‘friends’-woningen’ en duurzaamheid.

Friends-woningen zijn woningen die worden verhuurd aan een groepje van twee, drie of vier personen die samen de huur delen. Van de ondervraagden geeft slechts 4% aan hier interesse in te hebben en dit waren voornamelijk jongeren. De jongeren zien als grote voordelen het delen van de woonlasten en de gezelligheid. Voor de geïnteresseerde ouderen zijn de voordelen de gedeelde zorg en verantwoordelijkheid. Het grote nadeel van friendswoningen is simpelweg het verwachte gebrek aan privacy.

Met name de ondervraagde jongeren geven aan grote behoefte te hebben aan nieuwbouw voor de laagste inkomensgroepen. Als het op wonen aankomt, speelt duurzaamheid zeker een rol. Het klantenpanel denkt bij duurzaamheid o.a. aan zonnepanelen, isolatie en het milieu. Bijna het gehele klantenpanel vindt het belangrijk om in een energiezuinige woning te wonen. Jongeren zijn hierin meer uitgesproken dan ouderen; jongeren geven aan graag in een aardgasloze woning te willen wonen met zonnepanelen voorzien van dak- en gevelisolatie. Voor ouderen is dit eigenlijk geen noodzaak. Dat voor deze maatregelen een hogere huurprijs moet worden betaald, vindt een derde van de ondervraagden geen probleem. Voor zowel jongeren als ouderen geldt dat zij zelf ook maatregelen nemen om energie te besparen zoals de kachel lager zetten en lampen uitdoen als er niemand thuis.

De Vooruitgang zal de uitkomsten van deze vragenlijst meenemen in haar plannen voor de toekomst. Wilt u ook meepraten in ons klantenpanel? Meld u dan aan voor het klantenpanel. Dit kan via de website http://www.devooruitgang.com/klantenpanel.

Uit de inzenders van deze vragenlijst is een ‘Bottertje’ verloot en de gelukkige was mevrouw Carina van Vlaanderen die al een aantal jaren een trouwe huurder van De Vooruitgang is.