16 oktober 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV
De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt de huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang.

Datum:  dinsdag 29 oktober 2019
Tijd:       19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: AMVO


1. Opening

2. Voorstellen bestuursleden van de VHV en en wat de VHV doet en voor u kan betekenen

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2018

4. Thema: “Overlast, samen kunnen we het oplossen!”

Sprekers:
- mevrouw Inez de Jaegher van BeterBuren
- mevrouw Kitty Kruidenier, wijkagent te Volendam
- mevrouw Petra Bakker, wijkagent te Volendam

5. Kascommissie: verzoek om twee leden

*** PAUZE ***

6. Benoeming van de Kascommissie

7. Resultaten enquete in 2018, gehouden onder bewoners van vijf complexen (de resultaten worden tijdens de Algemene ledenvergadering uitgereikt en mondeling toegelicht door de voorzitter)

8. Verloting van één maand huur onder de aanwezige huurders

9. Rondvraag

10. Sluiting (ca. 21.30 uur)