12 juni 2020

Wij ontvingen wederom nuttige inzichten uit het panelonderzoek!

Wij ontvingen wederom nuttige inzichten uit het panelonderzoek!

Onlangs hebben wij het tweede klantenpanelonderzoek van dit jaar uitgezet. Vanwege de coronacrisis zijn we bij dit onderzoek wat betreft het onderwerp afgeweken van onze planning. We vinden het namelijk belangrijk om te weten hoe u onze service en informatievoorziening tijdens de coronacrisis heeft ervaren. We ontvingen een mooie respons die wederom heel waardevol is voor onze service aan u in de toekomst.

Wat kwam er uit het onderzoek?
Het gros van de panelleden (73%) gaf aan dat de informatie van De Vooruitgang over het coronavirus en de genomen maatregelen duidelijk was.

Een behoorlijk aantal panelleden (32%) gaf aan niet te weten waar en hoe ze eventuele problemen kenbaar konden maken bij De Vooruitgang nadat er extra maatregelen waren genomen.

Geruststellend is dat bijna alle pannelleden (96%) aan gaven zich zelfstandig te kunnen reden of met hulp van anderen.

De resultaten van dit onderzoek laten zien waar nog ruimte is voor verbetering in onze service en communicatie, én wat volgens de pannelleden al goed gaat. We zijn ontzettend dankbaar voor uw feedback!

Klik op onderstaande visuele weergave om de uitkomsten van het panelonderzoek te zien.

Waarom een klantenpanel?
De Vooruitgang wil graag weten hoe huurders, woningzoekenden en andere geïnteresseerden aankijken tegen verschillende zaken. Daar is het panel voor opgericht. In dit panel worden de panelleden vier tot vijf keer per jaar bevraagd over onderwerpen waar De Vooruitgang mee aan de slag wil. De panelleden kunnen meedenken en voorzien De Vooruitgang van inzicht in wat er speelt en wat zij belangrijk vinden.

Aanmelden kan op elk moment!
Denkt u nu: aan mij is nooit iets gevraagd? U kunt zich op elk moment aanmelden voor ons online klantenpanel. Direct aanmelden? Dat kan hier.

Na uw inschrijving wordt u via e-mail uitgenodigd om korte online vragenlijsten in te vullen. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven. Meer informatie over ons online klantenpanel vindt u hier. Uw mening wordt ontzettend gewaardeerd!