9 juni 2021

Wonen doen we samen

Iedereen heeft recht op een huis. Dus ook mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende woning. En die soms extra begeleiding of zorg nodig hebben. 

Wonen doen we samen

Dit laten we zien in de campagne Wonen doen we samen. Deze campagne is een samenwerking van alle woningcorporaties.

Wist u bijvoorbeeld dat één op de drie sociale huurwoningen bewoond wordt door senioren? Door hen een passend huis te bieden kunnen zij dat huis langer hun thuis noemen.

U leest meer over deze campagne via de website van Wonen doen we samen.