1 februari 2022

Woningaanbod checken of reageren op vrijkomende woningen? Log dan in op onze website.

Elke dag registreren wij vele nieuwe woningzoekenden en voor zowel nieuwe als bestaande woningzoekenden zijn onze procedures soms niet helemaal duidelijk. Denk aan de procedure omtrent het reageren op vrijkomende woningen en de daartoe behorende e-mailservice waarmee we informeren over nieuw woningaanbod. We belichten graag het proces zodat u geen woningen misloopt.

Woningaanbod checken? Log dan in op onze website.

Nieuw woningaanbod
De Vooruitgang biedt vrijkomende woningen aan via de website www.devooruitgang.com. Vrijkomende woningen worden op woensdag om 12.00 uur gepubliceerd. Vervolgens kan worden gereageerd op de bij uw situatie passende woning(en) tot de dinsdag daaropvolgend 12.00 uur. Na dinsdag 12.00 uur sluit de advertentie en kan er niet meer worden gereageerd. Vanaf dan kunt u ook zien op welke plaats in de rangorde u bent geëindigd.

Reageren op een woning - uw verantwoordelijkheid
Om te kunnen reageren op een vrijkomende woning moet u als woningzoekende staan ingeschreven. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfnummer met wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op “mijn pagina” via onze website en reageren op het woningaanbod.

Het reageren op vrijkomende woningen is uw verantwoordelijkheid, als woningzoekende. Wij adviseren u dan ook om iedere week tussen woensdag 12.00 uur en de dinsdag daaropvolgend 12.00 uur in te loggen op “mijn pagina”. Hier kunt u zien of er nieuw woningaanbod is, of dit voor u passend is en kunt u ook reageren.

De door De Vooruitgang verzonden e-mails zijn een geheugensteuntje en extra service. Het is de verantwoordelijkheid van de woningzoekende zelf om wekelijks in te loggen en via die weg te reageren op het woningaanbod.

E-mailservice
Alle ingeschreven woningzoekenden ontvangen elke woensdag per e-mail een geheugensteuntje van De Vooruitgang met het woningaanbod voor die week. Dit is een extra service. Het is niet mogelijk om via deze weg te reageren op het aanbod en er kunnen ook geen rechten ontleend worden aan deze e-mailservice.

Helaas gebeurt het nogal eens dat onze e-mails niet worden ontvangen, of in de spambox terechtkomen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Door het grote aantal geadresseerden is het door ons niet te achterhalen wat de reden is dat e-mails niet aankomen. Ook worden de e-mails in plukken verzonden, waardoor de ene woningzoekende de e-mail op woensdag ontvangt en de andere pas op de vrijdag. Ook hier kunnen wij niets aan wijzigen.

Kortom
De door De Vooruitgang verzonden e-mails zijn een geheugensteuntje en extra service. Het is de verantwoordelijkheid van de woningzoekende zelf om wekelijks in te loggen en via die weg te reageren op het woningaanbod.