2 juli 2015

Woningwet: 14 jaar, 9 ministers, 1 staatssecretaris

In de eerste helft van de jaren negentig werden woningcorporaties zelfstandiger: de brutering. Daarna groeit in de Tweede Kamer toch weer de behoefte om de verhouding tussen overheid en corporaties steviger vast te leggen. Dat proces duurt uiteindelijk ruim 14 jaar. In dit artikel een korte geschiedenis van de Woningwet.

Woonwet
We schrijven 2001: staatssecretaris Johan Remkes (VVD, Kok II) werkt zijn nota Mensen, Wensen, Wonen uit in een nieuw stelsel. Zijn Woonwet gaat naar de Raad van State. Na de val van het kabinet is Henk Kamp even minister van VROM in het van korte duur zijnde kabinet Balkenende I. Zijn opvolgster Sybilla Dekker (VVD, Balkenende II) trekt in oktober 2003 het wetsvoorstel van Remkes weer in. Zij wil de woningmarkt lostrekken door het huurbeleid te liberaliseren. Dekker treedt in 2006 echter voortijdig af in de nasleep van de Schipholbrand.

Haar opvolgers Pieter Winsemius (VVD) en Ella Vogelaar (PvdA) laten de wet met rust. Vervolgens doet Eberhard van der Laan (PvdA) in 2008 een poging om het wetsvoorstel vlot te trekken. Hij schrijft een nieuwe versie met veel meer overheidssturing en stuurt die naar de Raad van State. Ook die haalt de eindstreep niet. Begin 2010 valt het kabinet Balkende IV op de missie in Uruzgan.

Niet controversieel
Na het kortstondige ministerschap van Eimert van Middelkoop, neemt Piet-Hein Donner (CDA, Rutte I) in 2010 het stokje over. Hij schrijft het wetsvoorstel weer om op basis van de filosofie van de maatschappelijke onderneming. Hij maakt het traject niet af. Donner vertrekt naar de Raad van State en wordt opgevolgd door Liesbeth Spies (CDA).

Het kabinet Rutte I valt als de PVV er in april 2012 uit stapt. De behandeling van de nieuwe woningwet gaat wel verder: het wetsvoorstel wordt niet controversieel verklaard en op 5 juli 2012 in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Voordat de Eerste Kamer het wetsvoorstel kan behandelen zijn er echter verkiezingen. De Vestia-crisis ontbrandt en de Tweede Kamer start een parlementaire enquête. Er komt een kabinet van andere samenstelling, een regeerakkoord met een andere koers en een nieuwe minister van een andere partij.

Na 14 jaar
Nieuwe minister Stef Blok (VVD) legt de liberale koerswijziging vast in een novelle op het wetsvoorstel. Er volgen nota’s van wijzigingen, consultaties, een Woonakkoord, een akkoord met Aedes en voorstellen voor een bijbehorende AMvB . De Tweede Kamer wacht op het eindrapport van de Parlementaire Enquête Commissie en neemt meteen daarna in december 2014 de wet met algemene stemmen aan. Op 17 maart 2015 volgt de Eerste Kamer. Zo wordt het mogelijk de wet op 1 juli 2015 in te laten gaan. Na een traject van 14 jaar.