Onderhoud kluswerk

Hoe zit het met het onderhoud van zelf aangebrachte veranderingen?

Veranderingen die u zelf heeft aangebracht of laten aanbrengen, onderhoudt u ook zelf. Zijn in uw woning zaken aanwezig die door De Vooruitgang van een vorige huurder zijn overgenomen? Dan worden deze bij slijtage door De Vooruitgang op standaardniveau vervangen. Bijvoorbeeld: als door een voorgaande huurder een douchemengkraan is vervangen door een thermostatische kraan, dan vervangt De Vooruitgang deze, bij slijtage, door een standaard douchemengkraan.