Manager Finance en I&A

32-36 uur

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang verhuurt ruim 1.200 woningen, verspreid over alle wijken van Volendam. Daarmee bieden we ruim 2.000 mensen in huishoudens een plek om betaalbaar, aangenaam en verantwoord te wonen. De Vooruitgang is een sterk lokaal verankerde organisatie met medewerkers die midden in de Volendamse gemeenschap staan. Wij zijn op de hoogte van actuele lokale, regionale en maatschappelijke ontwikkelingen en bieden vanuit onze hoge affiniteit met de sociale doelgroepen kwalitatief goede sociale huurwoningen voor de doelgroep van nu en in de toekomst.

Wil jij je stempel drukken op deze ambitieuze en sterk in ontwikkeling zijnde woningcorporatie? Wij zijn per direct op zoek naar een:

Manager Finance en I&A


Functie-omschrijving
Als manager Finance en I&A ben jij de creatieve en communicatief sterke rechterhand van de directeur-bestuurder voor alles wat met financiën, informatievoorziening en automatisering te maken heeft. Je bent een fijne collega van alle andere medewerkers binnen De Vooruitgang. In deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor vormgeving, kaderstelling/beleidsvorming en leiding binnen de afdeling Finance en I&A.

Als leidinggevende draag je zorg voor een adequate bezetting van de afdeling Financiën en ben je primair verantwoordelijk voor de (operationele) aansturing. Hierbij zet je niet alleen collegialiteit en teamplay in, maar met name ook je leidinggevende vaardigheden en coaching- en instructievaardigheden. Je vormt een team met de medewerker planning en control en de financieel administratief medewerker. Dit team ondersteunt De Vooruitgang bij financiële vragen en bij begrotingen en rapportages. Deze ondersteuning behelst verder onder meer het opstellen van de jaarrekening, management rapportages en stuurrapportages, AO/IC, fiscale zaken, liquiditeitsprogramma’s en het beheer van de verzekeringsportefeuille. Dit alles doe je als een ‘meewerkend voorman’. Ook onderhoud je contacten met partijen zoals AW, WSW en Aedes en overige externe partijen ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Als MT-lid adviseer je samen met de andere MT-collega’s de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd om te komen tot goed gefundeerde en afgewogen besluiten. Hiertoe voer je regelmatig overleg met andere MT-leden en organiseer je de benodigde overlegstructuren met collega's voor vanuit finance perspectief van belang zijnde zaken.

Als beleidsvormer zet je in op je analytisch vermogen en op je beoordelingsvermogen. Je doet beleidsvoorstellen en draagt vanuit de financiële functie bij aan beleidsvoorstellen van anderen/andere afdelingen. Ook toets je beleidsvoorstellen aan (financiële) kaders. In deze rol ben je onder meer de trekker van het financieel beleid, het fiscaal beleid, treasury en risicomanagement en het I&A beleid. Je signaleert trends en ontwikkelingen van waaruit je visie en strategie en bijbehorende kaders ontwikkelt. Hierbij zet je jouw netwerk en netwerkvaardigheden in. Ook ben je de trekker van ‘Datamanagement en datakwaliteit’.

Je belangrijkste taak is het op- en bijstellen van beleid en financiële kaders, met als belangrijkste doelstellingen de borging van de financiële continuïteit, financierbaarheid en de effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Als beheerder I&A omgeving ben je met name innovatief. Met jouw oog en voeling voor (technologische) trends en ontwikkelingen zorg je voor een adequate en betrouwbare I&A omgeving en ben je verantwoordelijk voor ons systeembeheer. Daartoe onderhoud je een netwerk van leveranciers en ben je ook verantwoordelijk voor het contractmanagement met deze partijen.

Als risk manager ben je breed georiënteerd en verlies je het grotere belang van de onderneming en de eisen die andere disciplines stellen nooit uit het oog. Je signaleert mogelijke risico’s en de koppeling daarvan naar onze doelstellingen. Je analyseert de huidige beheersmaatregelen en komt met voorstellen om eventuele risico’s daar waar mogelijk (nog) beter te mitigeren. Naast analytisch vermogen en beoordelingsvermogen zet je jouw discipline en accuratesse in voor verslaglegging en archivering van alle verzamelde risico-informatie en analyses.

Als medewerker van De Vooruitgang adem je de visie en ambitie van onze organisatie en ben jij die onmisbare schakel in ons professionaliseringstraject. Je beheert onze werkprocessen en de rolverdeling binnen die processen en zet je in om dit continu te verbeteren. Net als je collega’s ben je een collegiale teamplayer die afspraken nakomt, die transparant is en glashelder communiceert. Je schakelt feilloos en weet iedere keer weer in te springen in gaten die anderen mochten laten vallen. In de buitenwereld toon jij je een waar boegbeeld en ambassadeur van De Vooruitgang.

Ben jij die ambitieuze, leergierige en proactieve manager die voldoet aan dit profiel en beschik je over:

 • Minimaal een afgeronde financieel-economische hbo opleiding.
 • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Sectorspecifieke (woningcorporatie) kennis en ervaring.
 • Kennis van de ontwikkelingen in het eigen vakgebied (corporatie financiën) en de eigen sector (woningcorporaties).
 • Kennis van financieel administratieve processen.
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving betreffende de eigen functie.
 • Goed ontwikkelde communicatieve en schrijfvaardigheden.

En zoek je een baan voor 32-36 uur met:

 • Marktconform salaris conform de CAO Woondiensten.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Een jaarcontract met daarna de intentie tot een vast dienstverband.
 • Mogelijkheid om verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen.
 • Een baan binnen een ambitieus en enthousiast team.
 • Startdatum in overleg, maar uiterlijk 1 oktober 2022.

Stuur dan jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 29 mei 2022 naar s.steur@devooruitgang.com. Wij lezen graag hoe jij voldoet aan het profiel van deze vacature. Binnen 3 werkdagen na afsluiting van de reageertermijn laten we weten of je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. Daarna wordt de uiteindelijke keuze gemaakt.

Voor aanvullende informatie over De Vooruitgang; haar visie en aanpak en/of over de inhoud van deze functie kun je terecht bij Erwin Beltman. Hij is bereikbaar via 06-17838184.

Wie weet kom jij binnenkort het team van De Vooruitgang versterken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs en zullen wij dan ook niet beantwoorden.