Overname

Met ‘overname’ bedoelen we het eventueel overdragen van uw eigen bezittingen aan de nieuwe huurder van uw woning (bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, laminaat of lampen). Afspraken over overname van goederen moet u zelf maken met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder neemt hierover contact met u op. De nieuwe huurder is overigens niet verplicht iets over te nemen.

Het overname-formulier
Overname moet altijd schriftelijk worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier ‘Overname goederen’. Beide huurders dienen dit formulier te tekenen. Dit formulier ontvangt u tijdens de voorinspectie en kan worden ingeleverd aan de balie van De Vooruitgang. Van het ingevulde formulier maken we voor u een kopie.

De opzichter bepaalt tijdens de voorinspectie of bezittingen in aanmerking komen voor overname. Dus denk vóór de voorinspectie al na over wat u eventueel aan de nieuwe huurder wilt overdragen. Het is sowieso heel belangrijk voor u om aanwezig te zijn bij deze voorinspectie.
Internet
Zeg in een vroeg stadium uw internet-verbinding op. Hiervoor geldt vaak een opzegtermijn van meerdere maanden. Dit kan u onnodig geld kosten!