Project 54 appartementen ‘Oude Seinpaal’

Op de locatie van de oude Seinpaal ontwikkelt De Vooruitgang 54 sociale huurappartementen die bedoeld zijn voor de jongeren op de woningmarkt.

Op dit moment loopt de vergunningsprocedure. Zodra deze is afgerond, kan worden gestart met de sloop van de oude Seinpaal. De Vooruitgang verwacht dat dit in september 2021 zal zijn.

Het is nu nog niet mogelijk om u aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Deze informatie publiceren wij dan ook op onze website.

Wij houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.