Project 54 appartementen ‘Oude Seinpaal’

Op de locatie waar voorheen de oude Seinpaal stond, ontwikkelt De Vooruitgang 54 sociale huurappartementen die bedoeld zijn voor de jongeren op de woningmarkt. Naar verwachting worden de appartementen in 2024 opgeleverd voor de verhuur.

Wat is de huidige status van het bouwproject?
De fundering en de begane grondvloer zijn gereed. Op dit moment worden daar bovenop de houtskeletbouw wanden van de begane grond geplaatst.

Planning

  • Reeds begonnen – start voorbereidende werkzaamheden
  • Reeds begonnen - start boren warmtebronnen
  • Reeds begonnen - voorbereiding en start heien, start bouw
  • Week 36 2023 - oplevering woningen aan De Vooruitgang


Aanmelden voor deze woningen is nog niet mogelijk
Het is nu nog niet mogelijk om u aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Deze informatie publiceren wij dan ook op onze website. Bij toewijzing worden de wetten en regels gevolgd zodat de woningen eerlijk worden verdeeld. Het kan voorkomen dat een aantal woningen direct wordt toegewezen aan mensen in een noodsituatie (woningzoekenden met urgentie, statushouders).

Wij houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.