Project 71 woningen ‘Maria Goretti’

Op 22 april 2021 heeft de Gemeenteraad de koopovereenkomst goedgekeurd van de grond van de Maria Goretti locatie aan de Julianaweg in Volendam. Op maandag 25 mei 2021 is de koopovereenkomst getekend door wethouders Wim Rijkenberg en Vincent Tuijp van de gemeente Edam-Volendam en Fred de Boer, directeur-bestuurder van De Vooruitgang.

De Vooruitgang is gestart met de uitwerking van het nieuwbouwproject, een proces waarbij nauw wordt samengewerkt met de gemeente Edam-Volendam.
Project 'Maria Goretti' omvat 62 appartementen en 9 eengezinswoningen. Van de 62 appartementen zal ook een deel worden afgenomen door Stichting Odion, een samenwerkingspartner van De Vooruitgang.

Participatietraject

Dinsdag 8 juni startte de participatie voor het nieuwbouwproject. De eerste van totaal drie bijeenkomsten die De Vooruitgang samen met de gemeente Edam-Volendam organiseert. Doel van de bijeenkomsten is ideeën op te halen voor de uitwerking van de nieuw te bouwen woningen. De Vooruitgang vindt het daarnaast belangrijk inwoners inzicht te geven in de totstandkoming van dit nieuwbouwproject. Iedereen is van harte welkom bij deze participatiebijeenkomsten.

Tweede bijeenkomst | maandag 11 oktober, 19.00 uur
Na een succesvolle eerste digitale bijeenkomst (verder op deze pagina vindt u het verslag) vindt op maandag 11 oktober de tweede bijeenkomst plaats om de herontwikkeling van de Maria Goretti locatie te bespreken. We verwelkomen u graag vanaf 19:00 uur, zodat we om 19:30 uur van start kunnen gaan. De 2e bijeenkomst kunnen we gelukkig op locatie houden. De bijeenkomst vindt plaats in de AMVO, Julianaweg 106 in Volendam. Uiteraard zijn ook wij gehouden aan de geldende maatregelen rondom corona en daarom vragen we u dan ook een geldig QR-bewijs en ID op verzoek te tonen bij aankomst.

Tijdens deze bijeenkomst geven wij een korte terugkoppeling op de 1e bijeenkomst en de acties die mede op basis van uw inbreng genomen zijn, delen we met u de huidige stand van zaken omtrent het ontwerp, wordt het verdere proces toegelicht en wordt u uiteraard voldoende ruimte gegeven om uw vragen te stellen. Deze input kunt u onder andere leveren via de app ‘Mentimeter’. We vragen u daarom uw smartphone mee te nemen. Daarnaast zal er meer dan voldoende tijd en ruimte zijn om tijdens en na afloop van de bijeenkomst met elkaar van gedachten te wisselen. Tot dan!

Aanmelden
Aanmelden voor de tweede bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar info@devooruitgang.com.


Positieve eerste sessie
Een online bijeenkomst tijdens mooi weer vormde gelukkig geen belemmering voor de opkomst: 65 deelnemers mochten wij verwelkomen. Nadat de uitgangspunten voor de nieuwbouw en de kaders van participatie waren uitgelegd door De Vooruitgang en de gemeente Edam-Volendam, werd ingezoomd op de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Aan de hand van schetsen die varieerden in bijvoorbeeld bouwvolume en hoogteaccenten gaf de architect inzicht in de mogelijkheden en uitstraling. Daarna kon iedereen zijn/haar persoonlijke voorkeuren kenbaar maken. De uitkomsten hiervan waren direct zichtbaar op het beeldscherm. Groen vindt men nét iets belangrijker dan parkeren. Logisch ook dat de schets van de nieuwbouw met brede groene doorgangen de voorkeur kreeg.

Benieuwd naar de uitkomsten van de stemrondes? Deze vindt u onderin deze pagina, net als het vraag- en antwoordoverzicht.

Kaders nieuwbouw
Bernard Eeltink (manager Vastgoed van De Vooruitgang) ging tijdens de bijeenkomst in op de kaders vanuit de koopovereenkomst die gelden voor dit nieuwbouwproject:

  • Minimaal 62 appartementen, waarvan een nader te onderzoeken aantal voor Odion; Minimaal 9 eengezinswoningen;
  • Parkeren oplossen binnen project: ondergronds parkeren door kosten geen optie voor sociale woningbouw.

Rol gemeente Edam-Volendam
Robin Schilder (projectleider van de gemeente Edam-Volendam) ging in op de kaders vanuit de gemeente:

  • Herstructurering Julianaweg, hier moet op aangesloten worden;
  • Parkeervoorzieningen; binnen het project op te lossen;
  • Groenbeleid; versterking van de huidige groenstrook langs het water.

Eerste bijeenkomst basis voor uitwerking
Aan de hand van de uitkomsten van de eerste sessie gaat de architect van De Vooruitgang verder met de uitwerking van het nieuwbouwplan. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat de groenvoorziening en parkeren rondom het nieuwbouwproject extra aandacht verdienen. Hiervoor plant de gemeente Edam-Volendam aparte informatiebijeenkomsten voor betrokken buurtbewoners.

Vervolgstappen tot definitief plan
De uitkomsten van de eerste participatiebijeenkomst worden nu verwerkt tot een concreter plan. Dit plan wordt tijdens de tweede sessie gepresenteerd. Ook nu willen we weten wat de reacties hierop zijn en gaan we daarover in gesprek met belangstellenden. In de derde sessie hopen we samen tot een definitief plan te komen.

Downloads
> Uitkomsten van de stemrondes (pdf)
> Vraag- en antwoordoverzicht (pdf)


Planning (onder voorbehoud)

  • Eind 2021: bestemmingsplan ter inzage leggen
  • Eind 2022: start sloopwerkzaamheden
  • Medio 2023: start bouw
  • Medio 2024: oplevering

Aanmelden voor deze woningen is nog niet mogelijk

Het is nu nog niet mogelijk om u aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Deze informatie publiceren wij dan ook op onze website.

We houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.