Project 71 woningen ‘Maria Goretti’

Op 22 april 2021 heeft de Gemeenteraad de koopovereenkomst goedgekeurd van de grond van de Maria Goretti locatie aan de Julianaweg in Volendam. Op maandag 25 mei 2021 is de koopovereenkomst getekend door wethouders Wim Rijkenberg en Vincent Tuijp van de gemeente Edam-Volendam en Fred de Boer, directeur-bestuurder van De Vooruitgang.

Dit betekent dat De Vooruitgang kan gaan starten met de uitwerking van het nieuwbouwproject, een proces waarbij nauw wordt samengewerkt met de gemeente Edam-Volendam. Project 'Maria Goretti' omvat 62 appartementen en 9 eengezinswoningen. Van de 62 appartementen zal ook een deel worden afgenomen door Stichting Odion, een samenwerkingspartner van De Vooruitgang.


Participatietraject
Op dinsdag 8 juni is de eerste (online) bijeenkomst gehouden. De nieuwbouwplannen voor de Maria Goretti locatie stonden hier centraal. Tijdens de bijeenkomst konden geïnteresseerden ideeën aandragen voor deze nieuw te bouwen sociale huurwoningen. De informatie en verworven input zal worden verwerkt in een nieuwsbrief die binnenkort aan omwonenden en geïnteresseerden wordt verspreid. Ook is de nieuwsbrief na publicatie te lezen op onze website.

Wanneer de volgende bijeenkomst wordt gehouden is nog niet bekend. Wij informeren u hierover zodra deze is ingepland.


Aanmelden voor deze woningen is nog niet mogelijk
Het is nu nog niet mogelijk om u aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Deze informatie publiceren wij dan ook op onze website.

We houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.