Raad van commissarissen

De samenstelling van de raad van commissarissen (RvC) is per 1 juli 2018 als volgt:

Functie Naam Benoemd tot
Voorzitter dhr. P.E.G.C. Schokker 1 juli 2022
Leden dhr. M.M. Hassing (huurderscommissaris) 1 juli 2022
  mw. mr. M.A.J. Kes (secretaris) 1 juli 2022
  dhr. drs. M.C.P. Tuijp RA 1 juli 2022
  dhr. Ing. P.J.S.C. Voorn MBA (vice-voorzitter en huurderscommissaris) 1 juli 2021
Notuliste mw. S.A.M. Steur-Schokker